Sla navigatie over

Kunstenbeleid moet meer zijn dan subsidies uitdelen

Naar deze visienota – de eerste in de geschiedenis- is uitgekeken, zeker na de besparingen van het begin van de regeerperiode. Het nieuwe kunstendecreet wijzigt immers de subsidieregels. De visienota verduidelijkt nu hoe dit alles in zijn werk zal gaan.

Sven Gatz wil een slagkrachtige kunstensector. Hij wil de versnippering in de subsidies aanpakken door duidelijke keuzes te maken. De sector zelf moet verder beter samenwerken en voor afstemming zorgen tussen de organisaties en initiatieven. Het orkest van de Opera moet bijvoorbeeld met deFilharmonie samenwerken en Brussels Philharmonic moet haar repertoire afstemmen op die samenwerking van deFilharmonie en de Opera.

Er moet ook hechter worden samengewerkt met de private sector. Via partnerprojecten kan kunst haar rol als vliegwiel binnen andere domeinen volgens Gatz verbeteren en sterker maken. Gatz vraagt van de kunstorganisaties ook een efficiënter beheer en corporate governance.

Gatz zoekt ook naar andere wegen van financiering voor de sector en werkt aan een witboek hieromtrent. Dat wordt een catalogus van allerlei nieuwe financieringsvormen. Hij wil ook werk maken van een kunstenaarstoelage, een renteloze lening voor kunstenaars. Voor de beeldende kunst komt er een kunstaankoop, een aankoopbeleid voor hedendaagse kunst dat los staat van de aankoop van topstukken die nu al bestaat.

Om de zichtbaarheid van Vlaamse kunsten in het buitenland te versterken, denkt Gatz onder meer aan doorbraaktrajecten, subsidies die een kunstenaar of groep eenmaal per carrière kunnen krijgen om een internationale doorbraak te helpen realiseren.

In het luik over de Vlaamse kunstinstellingen staat een waarschuwing aan het adres van het Ballet van Vlaanderen, dat nu samen met de Opera Vlaanderen het Kunsthuis vormt. Dat zal een minimumaantal voorstellingen in binnen- en buitenland opgelegd krijgen in de volgende beheersovereenkomst, met "een sanctionering in geval de doelstellingen niet worden gehaald".

Gatz wil verder onderzoeken of het Gentse operagebouw opgesteld kan worden voor muziektheater en hedendaagse dans. Het Kunsthuis zou het gebouw niet langer noodzakelijk zelf moeten beheren. "Door het gebouw los te maken van het Kunsthuis kan het operagebouw de deuren openstellen voor een veel breder hedendaags artistiek programma en dus breder publiek".

Tenslotte wil Sven Gatz nog nieuwe klemtonen en meer diversiteit in het beleid leggen ten voordele van alternatieve muziekvormen als jazz en wereldmuziek, kinder- en jeugdtheater en non-fictie in de letteren.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder