Sla navigatie over

“Kwaliteit rijinstructeurs beter controleren”

Marino Keulen ondervroeg de minister in de commissie Mobiliteit van het Vlaams Parlement. “De minister erkent dat controles van de rijscholen zich vandaag vooral toespitsen op administratieve en logistieke aspecten en minder op de kwaliteit van het lesgeven,” zegt Keulen. “Bovendien zijn de mogelijke sancties en de gradatie ervan ontoereikend, waardoor de inspecteurs de facto weinig mogelijkheden hebben om een sanctie op te leggen die past bij de vastgestelde inbreuk.”

De minister wil daarom inzetten op slimmere en gerichtere controles. “Daarnaast gaat hij ook werk maken van een kwaliteitsverbetering van de opleiding van rijschoollesgevers,” zegt Keulen. Er komt ook een evaluatie van de relevantie van de inhoud van het examen, en ook de kwaliteit van de bijscholing van de rijinstructeurs moet naar omhoog.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder