Sla navigatie over

Laatste rechte lijn naar ééngemaakte Haven Antwerpen-Brugge

Met kamerbrede meerderheid fusiedecreet goedgekeurd

Vandaag keurde de commissie Mobiliteit en Openbare Werken het 'fusiedecreet', voluit 'het voorstel van decreet tot hervorming van het beheer van de havengebieden van Antwerpen en Brugge-Zeebrugge', goed. Dat gebeurde met een kamerbrede meerderheid, wat bewijst dat het draagvlak voor deze intensieve samenwerking bijzonder groot is.

Zowel N-VA, CD&V, Open Vld, Vooruit en Groen ondertekenden het decreet. 'Hiermee is een belangrijke stap gezet richting het ultieme doel, een geïntegreerde samenwerking tussen de havens van Antwerpen en Zeebrugge, met als geplande datum 22 april 2022', zegt Vlaams Parlementslid Mercedes Van Volcem die het decreet mee indiende. 'Als lid van het havenbestuur van Zeebrugge heb ik de fusie van nabij opgevolgd. Naast het vennootschapsrechtelijke diende ook een decreet te worden opgemaakt. Als Vlaams Parlementslid en schepen van financiën van de stad Brugge ben ik tevreden met deze fusie. De Brugse gemeenteraad keurde deze vorm van samenwerking dan ook unaniem goed in de gemeenteraad. Beide havens zullen samenwerken en zich in de markt zetten. Dat kan enkel de groei ten goede komen wat ook voor de Brugse regio heel belangrijk is.'

De eengemaakte haven als katalysator van de waterstofeconomie

Het samengaan van beide havens, die heel complementair zijn, zorgt ervoor dat de concurrentiepositie wereldwijd een enorme duw in de rug krijgt. De eengemaakte haven wordt de belangrijkste containerhaven en de grootste voor overslag van voertuigen in Europa en één van de grootste breakbulkhavens. Bovendien is het de eerste wereldhaven die openlijk de ambitie durft uit te spreken om economie, mens en klimaat te verenigen.

Door in te spelen op elkaars sterktes, kan de eengemaakte haven het voortouw nemen in het bouwen van dé duurzame haven van de toekomst. Zo kan de kustligging van Zeebrugge en de Antwerpse industriële cluster gebruikt worden om de Europese leider te worden in de waterstofeconomie. Samen met projecten als CO2-opslag, en later -hergebruik, gaat de Haven van Antwerpen-Brugge de toekomstige energieuitdagingen volop aan.

Mercedes Van Volcem, schepen van de stad Brugge, lid van het havenbestuur van Zeebrugge en Vlaams Volksvertegenwoordiger: 'Met deze fusie zetten we de haven, en al haar bedrijven, nog meer op de wereldkaart. De haven van Zeebrugge, die aan zee gelegen is, en de meer inlands gelegen Antwerpse haven zijn bijzonder complementair. Deze samenwerking biedt enorme economische opportuniteiten voor onze regio en respecteert tegelijkertijd de eigenheid van beide havens. Brugge is al sinds de Middeleeuwen een poort naar de wereld en zal dat door deze samenwerking ook in de toekomst blijven.'

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder