Sla navigatie over

Lachaert betreurt afspringen sociaal overleg over stakingen en wil sociale partners in Kamer horen

Lachaert: “Moest het sociaal overleg definitief zijn afgesprongen, moeten we de sociale partners horen in de Kamercommissie Sociale Zaken. Daar kunnen ze dan hun standpunt toelichten aan de politieke fracties. Idealiter gaan ze in de loop van dit proces opnieuw rond de tafel zitten om zelf tot een actualisering van het Herenakkoord te komen. Zo niet zijn we genoodzaakt om als politiek zelf het heft in handen te nemen en het stakingsrecht duidelijker te omschrijven en af te wegen tegen onder meer het recht op werk en om zich vrij te bewegen.”

Het aantal syndicale acties liepen sinds het aantreden van de regering Michel gevoelig op. “Het stakingsrecht is uiteraard fundamenteel, maar de afgelopen twee jaren waren er vele excessen te betreuren die niet door de beugel kunnen. Denk aan het blokkeren van bedrijventerreinen begin 2015, of het afzetten van de snelweg eind vorig jaar”, aldus Egbert Lachaert. “Dat is niet alleen onaanvaardbaar, maar ook onwettelijk. We moeten hier duidelijkheid over scheppen. Middels een nieuw sociaal akkoord als het kan, middels wetgeving als het moet.” 

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder