Sla navigatie over

Lachaert: “Blijven hervormen om nieuwe jobs ook effectief in te vullen”

Elk jaar maakt Europa het rapport van haar lidstaten op sociaal-economisch vlak. In dat rapport worden de hervormingen van de federale regering toegejuicht. Egbert Lachaert: “De arbeidsmarkt werd flexibeler, de belastingen werden verlaagd, de pensioenen hervormd, net zoals de gezondheidszorg en sociale zekerheid. Daardoor zijn er vandaag meer vacatures dan ooit en meer mensen aan de slag.”

 

Daar vaart volgens het liberale Kamerlid iedereen wel bij. “Niet alleen de happy few, vooral ook de mensen die geen werk hadden en nu wel. Alsook de mensen met lage lonen. Dankzij de taks shift gaan vooral zij er netto op vooruit. Met 146 euro netto per maand. Dat is de meest sociale belastinghervorming in jaren.”

 

Anderzijds stelt Europa terecht vast dat de begroting nog geen evenwicht heeft bereikt en dat de schuld hoog blijft. Tegen 2020 is nog een inspanning van ongeveer 3 miljard euro nodig. “Dat betekent dat we een tand moeten bijsteken. Niet door nieuwe belastingen te heffen, die zouden de economie opnieuw afremmen. Wel door verder te bezuinigen. Maar we moeten vooral meer mensen aan de slag krijgen. In België bedraagt de werkzaamheidsgraad 69%. In Nederland is dat 78%. Als wij dat niveau zouden bereiken, dan hadden we geen tekort maar een overschot van miljarden euro’s. Meer schouders maken de lasten immers lichter”, aldus Lachaert.

 

Lachaert stelt dus voor om verder te blijven hervormen. “We moeten die duizenden nieuwe jobs ook effectief proberen in te vullen. Het regeerakkoord biedt nog voldoende inspiratie en maatregelen die nog niet zijn uitgevoerd. Zo kan het activeringsbeleid scherper, de arbeidsmarkt flexibeler, de vorming en omscholing beter.”

 

Concreet stelt het liberale Kamerlid voor om de brugpensioenhervorming te versterken, zoals ze effectief voorzien was in het regeerakkoord. Hij verwijst ook naar de gemeenschapdienst voor langdurig werklozen, het loopbaansparen dat flexibiliteit biedt aan de werknemer en zijn recent voorstel om een scholingsbeding voor knelpuntberoepen in te voeren. “Werkgevers smeken om geschikt personeel en willen investeren in opleidingen, maar dan wel met de garantie dat werknemers dan ook een tijd actief blijven in hun bedrijf. Met dat scholingsbeding kunnen we die garantie bieden. Een win-win, want de werknemer kan levenslang blijven leren en zich ook aanpassen aan de veranderende vraag op de arbeidsmarkt die alsmaar digitaler wordt.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder