Sla navigatie over

Lachaert: “CO2-taks onderzoeken, maar energiefactuur mag niet stijgen”

Federaal minister van Energie Marghem discussieerde gisteren op een conferentie over de voor- en nadelen van het invoeren van een CO2-taks. Die zou kunnen worden geheven op vervuilende energiebronnen, met de bedoeling om het verbruik te verminderen en onze energieconsumptie te vergroenen.

Egbert Lachaert: “Dat zijn belangrijke doelstellingen. De komende jaren moeten we werk maken van een energietransitie, weg van nucleaire en koolstofbronnen, naar duurzame en hernieuwbare energiebronnen. Alleen zo kunnen we ook onze klimaatdoelstellingen halen.”

Geen duurdere energiefactuur

Een CO2-taks kan een middel zijn om die transitie mee te realiseren, meent het liberale Kamerlid. “Niemand is tegen het belasten van vervuiling. Maar er zijn wel enkele belangrijke aandachtspunten. Zo mag de energiefactuur in geen geval stijgen. Een tax shift richting vervuiling, maar nooit een tax lift worden.”

Daarnaast stelt Lachaert dat gezinnen en bedrijven voldoende tijd moeten krijgen om zich aan te passen. “Eigenlijk zou die CO2-taks niets mogen opbrengen, want het doel is net dat gezinnen en bedrijven niét meer vervuilen. We passen voor een taks die de staatskas moet vullen. We moeten daarentegen mensen stimuleren om te investeren in duurzaamheid. Daarbij moeten we aandacht hebben voor armere gezinnen die weinig centen hebben om zware investeringen te doen. Zoniet, betalen zij alleen de CO2-taks.”

Lachaert vroeg aan minister Marghem om het voorstel van de CO2-taks dan ook verder grondig te onderzoeken. Ze moet hiervoor samenwerken met de regio’s, en ook de Europese lidstaten.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder