Sla navigatie over

Lachaert: “Dringend nood aan evaluatie Herenakkoord over stakingsrecht”

Deze week staakte een deel van het spoorpersoneel in Wallonië. De actievoerders legden niet enkel het werk neer. Ze blokkeerden ook de E40 en saboteerden het spoor. Door die wegblokkade geraakte een chirurg overigens niet tijdig in het ziekenhuis voor een dringende ingreep. Zijn patiënte overleed later die dag. Premier Michel veroordeelde deze acties: “Er zijn duidelijke regels die iedereen moet respecteren. Het blokkeren van een autoweg kan niet volgens de wet.”

Egbert Lachaert sloot zich bij deze woorden van de premier aan en kaartte het onderliggend probleem aan. “Hoewel het recht op staken fundamenteel is, is het niet juridisch omschreven of omlijnd. Waar liggen de grenzen van het stakingsrecht? Waar botst het stakingsrecht met het recht op werken, of het vrij verkeer van mensen? De gebeurtenissen van deze week tonen alvast aan dat er wel degelijk een probleem is hoe wij omgaan met het stakingsrecht.”

Resolutie

Lachaert diende in juni een resolutie in waarin hij de sociale partners oproept om het Herenakkoord uit 2002 te evalueren. “Dat Herenakkoord was een verdienstelijke poging van de sociale partners om het stakingsrecht te omschrijven en te bepalen wat kan en wat niet kan. Het probleem is dat dit Herenakkoord sindsdien meer met de voeten werd getreden dan dat het werd gerespecteerd. Een evaluatie dringt zich dus op. Ze was zelfs tegen eind 2010 al beloofd.”

Als deze evaluatie uitblijft of als de evaluatie aantoont dat verdere initiatieven nodig zijn, vraagt Lachaert in zijn resolutie aan de regering om een evenwichtig wettelijk of regelgevend kader uit te werken, in overleg met de sociale partners, waarbij zowel het recht op staken, het recht op werken, het recht zich vrij te bewegen en het eigendomsrecht evenwichtig worden beschermd.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder