Sla navigatie over

Lachaert en Verhelst vragen perspectief voor ondernemingen

De Nationale Veiligheidsraad verlengde onlangs de corona-maatregelen tot en met 3 mei en zal volgende week een exit-scenario voorstellen. Open Vld Kamerleden Egbert Lachaert en Kathleen Verhelst verwachten een duidelijk perspectief voor alle zelfstandigen en ondernemingen: “Elk bedrijf moet zich goed kunnen voorbereiden op een geleidelijke maar cruciale herstart van de economie.”

Heel het land blijft nog zeker tot en met 3 mei in haar kot. “Dat is nodig om de verspreiding van het corona-virus te controleren en te zorgen dat de ziekenhuizen de toestroom blijven aankunnen. We moeten allemaal doorzetten in deze moeilijke tijden. Maar dat lukt maar als er ook duidelijk hoop en perspectief wordt geboden”, zegt Lachaert.

Hoop en perspectief voor werknemers die tijdelijk werkloos thuis zitten, voor mensen die sociaal contact missen, maar zeker ook voor de ondernemers en zelfstandigen. “Zij hebben bijna allemaal hun deuren moeten sluiten. De inkomsten drogen op terwijl de kosten blijven lopen”, zegt Verhelst. “De federale en gewestregeringen hebben alles uit de kast gehaald om de impact op onze economie en bedrijven zo klein mogelijk te houden. Denk aan het uitstel van betalingen van belastingen, RSZ-bijdragen, leningen; een bankengarantie voor nieuwe leningen; overbruggingskredieten; hinderpremies… Dat geeft onze ondernemingen nu levensreddende ademruimte.”

Maar volgens de liberalen kunnen we deze steunmaatregelen niet eindeloos aanhouden. “Er is nu vooral nood aan perspectief om weer zaken te kunnen doen. Om stap voor stap weer aan de slag te kunnen gaan. Om de switch van steun naar omzet te maken. Op een veilige manier, zodat we virus onder controle kunnen houden”, aldus Verhelst. “We kunnen onze economie niet maandenlang stilleggen. Dat zou een catastrofe zijn. Een draaiende economie is de basis van alles. Enkel door te werken, kunnen we onze sterke welvaartsstaat en gezondheidszorg betalen”, meent Lachaert.

Doorstart economie

De liberalen verwachten van de volgende Nationale Veiligheidsraad dus een heel concreet exitscenario. “Er moeten nu concrete plannen worden gemaakt met alle sectoren, op ieders maat, om het werk weer geleidelijk en veilig te hervatten. Zelfstandigen en ondernemers hebben immers tijd nodig om die herstart ook operationeel voor te bereiden. Daarom is er nu duidelijkheid nodig voor hen”, zegt Lachaert.

Verhelst concludeert: “Met een duidelijk perspectief voor onze burgers en ondernemingen, zullen we allemaal samen de strenge maatregelen kunnen volhouden. We doen dat in de eerste plaats voor onze gezondheid. De maatregelen werpen ook hun vruchten af. Maar we moeten tegelijkertijd de economie herstarten. Dat is de béste garantie om de koopkracht van werknemers op peil te houden. Dat is de béste garantie om onze welvaartsstaat overeind te houden. Onze ondernemers zijn daarbij onze beste bondgenoten en verdienen onze steun.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder