Sla navigatie over

Lachaert: “Geen gunstig RSZ-regime meer voor de dikbetaalde sporters”

Een jaar na het uitbreken van de schandalen in de voetbalwereld over makelaars en potentiële omkoping is er weinig tot niets veranderd. Dat goed verdienende sporters minder RSZ-bijdrage betalen dan de poetsvrouw is ook niet langer verdedigbaar. Een nieuw wetsvoorstel van Open Vld-fractieleider Egbert Lachaert wil een billijker systeem opleggen. Vanaf 84.000 euro jaarwedde moet een sporter dezelfde sociale bijdragen betalen als een andere werknemer. Onder dat loon wordt een lagere bijdrage geheven. “Dat er nog deels een gunstregime behouden blijft is ter bescherming van de sportfederaties met veel minder middelen dan de voetbalwereld en kleinere voetbalclubs die minder hoge lonen betalen. Ter compensatie voeren we een sociale bijdrage van 10% in op de miljoenen aan transfergelden die officieel geregistreerd moeten worden. De meeste grote voetbalclubs leven van deze inkomsten. Laten we in ruil voor een gunstregime dan ook deze meevallers belasten. Daarmee zullen ook de grootste clubs meer bijdragen, want zij innen het meeste transfergelden. De in financiële termen ‘kleine’ sporters blijven zo buiten schot”, aldus Lachaert.

Lachaert: “Het parlement werkte in het afgelopen jaar rond de RSZ-voordelen, maar kwam nooit tot een gedragen oplossing. Het gewoon afschaffen van het RSZ-gunstigregime bracht duidelijk tal van andere sporttakken, zoals atletiek, basketbal en wielrennen, zware schade toe. Ook de kleinere voetbalclubs en de cultuursector zouden gestraft worden voor de wantoestanden in divisie 1A van het betaald voetbal. Daarom schreef ik zelf een wetsvoorstel dat het regime billijker maakt.”

Concreet: een gewone werknemer betaalt vandaag op het brutoloon 13,07% sociale bijdragen. Dit is in het voorstel ook van toepassing voor sporters die meer dan 84.000 euro per jaar verdienen. Verdient de sporter tussen de 20.000 en de 84.000 euro per jaar dan is een iets lichtere bijdrage van 10% van toepassing. Onder de 20.000 euro, dit zijn de echte ‘kleinere verdieners’ in de sport betaal je 6,5% sociale bijdragen. Ter vergelijking vandaag geldt een maximale sociale bijdrage berekend op een vast bruto maandloon (forfait) van 2.352,11 euro, ook al verdienen ze tienduizenden euro’s meer. Het systeem voor sporters is vandaag dan ook degressief: een eenvoudige berekening leert dat een profvoetballer of een andere betaalde sportbeoefenaar die 5.000 euro per maand verdient, een werknemersbijdrage van slechts 6,15 % betaalt. Bij een brutoloon van 10.000 euro zakt dit percentage naar 3,07 % en bij een brutoloon van 25.000 euro gaat het slechts om 1,23 %.

Lachaert: “Een compleet absurde situatie, zeker als je weet dat het gemiddelde brutoloon van een voetballer in eerste klasse vorig jaar gemiddeld 211.000 euro bedroeg, bijna 10 keer meer dan het forfaitair bedrag. Dat is de wereld op zijn kop. De sterkste schouders betalen zo de laagste lasten in plaats van omgekeerd.”

Wat de sociale bijdragen betreft die de werkgevers zelf moeten betalen, hanteert Lachaert een kleinere bijdrage van 5%, maar daar tegenover staat dat hij een sociale bijdrage wil invoeren op zogenaamde transfervergoedingen, die – wat hem betreft – voortaan geregistreerd moeten worden. Dit helpt de transparantie in de sportsector verbeteren. De Pro League was dit ook van plan maar tot hiertoe werd het zogenaamde clearing house nog geen feit. Omdat vele clubs aangeven dat zij het hoofd maar net boven water houden en eigenlijk pas meevallers kennen als er een interessante transfersom op sporters wordt gerealiseerd, stelt Lachaert voor de clubs in ruil voor een gunsttarief sociale bijdragen te laten betalen op de transfervergoedingen, die soms zeer omvangrijk zijn. Dit leidt er ook toe dat kleinere sporten en kleinere clubs geen volle pot moeten betalen, wat voor hen onhaalbaar blijkt, maar dat de grote clubs en grootverdieners wel eerlijker gaan bijdragen.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder