Sla navigatie over

Lachaert: Gemeenschapsdienst is warm verhaal in Rotterdam

In het federaal regeerakkoord uit de regering het voornemen om langdurig werklozen gemeenschapsdienst te laten verrichten. Op die manier zou hun re-integratie op de arbeidsmarkt en in de samenleving kunnen worden bevorderd en wordt er tegelijk een signaal gegeven dat sociale uitkeringen een vangnet zijn, geen hangmat. Concreet zou dit systeem van  gemeenschapsdienst inhouden dat langdurig werklozen gedurende twee halve dagen per week vrijwillig zouden worden ingeschakeld.

In de media werd omtrent deze geplande beleidsmaatregel reeds veel kritiek gespuid. Vaak werd daarbij verwezen naar het systeem van de tegenprestatie in Rotterdam dat volgens de critici geen resultaat zou hebben opgeleverd.

Om nader kennis te maken met dit systeem en om na te gaan hoe het daar in de praktijk wordt uitgevoerd, bracht Kamerlid Egbert Lachaert op 28 november een bezoek aan Rotterdam, waar hij sprak met wethouder Struijvenberg en met enkele organisaties uit het werkveld.

Tijdens dit bezoek stelde Lachaert vast dat het systeem van de tegenprestatie op maatschappelijk vlak wel degelijk een duidelijke meerwaarde betekent. Door langdurig werklozen als vrijwilliger in te schakelen worden ze immers uit hun sociaal isolement gehaald, leren ze opnieuw omgaan met structuren en regels en wordt hun zelfvertrouwen opgekrikt, hetgeen onontbeerlijk is om zich succesvol op de arbeidsmarkt te kunnen integreren. Het mag dan wel moeilijk zijn om de effectieve resultaten van dit beleid in harde cijfers te vatten, wel staat vast dat de tegenprestatie in Rotterdam vooral een warm verhaal bleek te zijn dat zeker en vast de moeite waard is om ook in België een kans te geven.

De stad Rotterdam gaat het project trouwens uitbreiden van 14 naar 22 wijken. Tegen het einde van deze beleidsperiode wil de bevoegde wethouder het vrijwilligerswerk met tegenprestatie uitbreiden over heel de stad.

“Waar linkse partijen beweren dat dit dwangarbeid is of een asociale maatregel zonder succes, zouden zij echt de moeite moeten nemen de praktijk te komen bekijken. Rotterdam werkt integrerend. De bedoeling is langdurige steuntrekkers hun zelfbeeld op te krikken, hen te betrekken bij de gemeenschap. Zij mogen zelf een vrijwilligerstaak kiezen uit een lijst taken. Er wordt op gelet geen concurrentie met de private sector te creëren. Er is evenwel heel wat vrijwilligerswerk mogelijk, bijvoorbeeld in ouderenzorg, scholen, in de strijd tegen eenzaamheid, in het verenigingsleven”, stelt Lachaert na diens bezoek. Het is positief te zien dat mensen die in dit traject zitten terug tussen de mensen zijn en iets terug doen voor de samenleving op die manier. Het uiteindelijk doel blijft de re-integratie op de arbeidsmarkt.

Lachaert zal er dan ook op aandringen bij minister van Werk Peeters om zo snel mogelijk het wettelijk kader te ontwikkelen om een dergelijke aanpak ook in België mogelijk te maken.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder