Sla navigatie over

Lachaert: “Hoog tijd voor ambitieuze federale energievisie”

Hernieuwbare energie en milieuvriendelijkheid worden steeds belangrijker. Dat toont ook de resolutie die het Vlaams parlement gisteren goedkeurde. “De resolutie is een trendbreuk op het vlak van mobiliteit, energie en economie”, reageert Open Vld-Kamerlid Egbert Lachaert. “Initiatieven als deze zijn enorm belangrijk. De ambitie die de Vlaamse resolutie uitstraalt, moet een voorbeeld zijn.”

Kernuitstap en Energietransitiefonds

Ook het federale niveau moet ambitie aan de dag leggen. Een kernuitstap in 2025 staat daarbij centraal. De regering Michel moest de houdbaarheidsdatum van de kerncentrales Doel 1 en Doel 2 wel tot 2025 verlengen. “Het langer openhouden van de centrales was niet van harte. Maar als we dat niet deden, dreigde een stroomtekort en moesten we het licht uitdoen. Door de centrales tot 2025 open te houden, garanderen we de bevoorradingszekerheid van elektriciteit en vermijden we het scenario’s van een black-out’”, stelt de liberaal.

“Onze steun voor die verlenging is niet onvoorwaardelijk”, stelde Lachaert. “In ruil voor die noodzaak moet Electrabel gedurende tien jaar een vast jaarlijks bedrag van 20 miljoen euro in een ‘energietransitiefonds’ storten. Op die manier stimuleren we onderzoek en innovatieve projecten op het vlak van hernieuwbare energie en maken we de overstap van kern- naar hernieuwbare energie mogelijk.”

Dat fonds moet volgens de liberaal dan ook dringend concrete invulling krijgen. “De tijd dringt. We moeten nu stappen ondernemen om onze energieproductie te vergroenen, willen we de deadline van 2025 halen.”

Energievisie

Daarnaast riep de Open Vld-er op om in samenwerking met de deelstaten een globale energievisie op te stellen. “Een effectief milieubeleid vergt een collectieve inzet. Slechts als iedereen meespeelt, kunnen we resultaat boeken. Geen enkele staat, laat staan deelstaat, kan de milieu-uitdaging op eigen houtje aan”, klinkt het. Daarom roept ook de Vlaamse resolutie op om op Vlaams en Federaal niveau een coherente visie op te stellen, ook op het vlak van energie. De liberaal riep de minister van Energie Marghem op zijn beurt op om dringend werk te maken van zo’n ambitieuze energievisie: “Het wordt tijd om samen te zitten met de regio’s en te tonen dat het ons menens is.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder