Sla navigatie over

Lachaert: “Indien nodig wetgevend initiatief om recht op werk te garanderen”

Tijdens de stakingen van de afgelopen dagen werden op vele plaatsen werkwilligen de toegang tot hun bedrijf, bedrijventerrein en werkplaatsen ontzegd door stakers. Ook wegen werden afgesloten en door de treinstakingen ondervonden werkwilligen de grootste hinder om hun werk te bereiken.

 

Egbert Lachaert: “Wij erkennen uiteraard het recht op staken, maar er bestaat ook een recht op arbeid. Beiden zijn voor ons evenwaardig. Het kan dus niet dat stakers verder gaan dan zelf het werk neer te leggen en ook anderen in feite dwingen hetzelfde te doen.”

 

Het liberale Kamerlid stelde dat er in België geen enkel wettelijk kader bestaat voor de uitoefening van het stakingsrecht. “En daardoor nemen de gevolgen van een staking soms onaanvaardbare proporties aan. Denk maar aan de enkelingen die ganse havens platlegden. Een gigantische kost voor de economie. De Telegraaf kopte deze week: ‘De Belgen staken hun economie kapot.’ Als we op deze manier verder gaan, dreigt die titel bewaarheid te worden.”

 

Lachaert informeerde bij minister van Werk Peeters naar de noodzaak van een wettelijk kader dat zowel het recht op staken als het recht op werk omschrijft en beschermt. “Vandaag is het zeer moeilijk om zich als werkwillige of ondernemer te verweren tegen eventuele uitwassen van het stakingsrecht.”

 

Minister Peeters antwoordde dat de Groep van 10 op aangeven van de toenmalige regering in 2002 een herenakkoord afsloot waarin de sociale partners garandeerden dat geweld zou worden vermeden en dat de vrije toegang tot werkinstrumenten en werkplaatsen zou worden gegarandeerd. Dit akkoord moet in de praktijk worden nageleefd volgens de minister.

 

Egbert Lachaert reageerde verheugd op dit antwoord. “Het recht op werk moet inderdaad worden gerespecteerd en het is een krachtig signaal dat u dit hier herbevestigt. Maar de praktijk van de afgelopen weken toont aan dat dit niet het geval is. Mijn fractie zal er maandag nauw op toe zien of dit dan wel het geval is. Zoniet dringen parlementaire initiatieven zich op om het recht op arbeid te vrijwaren.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder