Sla navigatie over

Lachaert: “Leefloon is dankzij individueel begeleidingstraject springplank naar werk”

De federale regering zet volop in op jobcreatie en activering. “Meer mensen aan de slag krijgen is de enige weg om de welvaart in ons land te doen groeien en de sociale zekerheid te versterken. We zijn op de goede weg, maar we zullen nog een tand moeten bijsteken om nog meer mensen uit kansengroepen naar werk te begeleiden”, aldus Egbert Lachaert.

 

Daarom verplichtte deze regering iedereen die een leefloon wil ontvangen een contract af te sluiten met het OCMW. “Daarin kunnen voorwaarden worden opgenomen, zoals het verplicht volgen van taallessen, het zoeken naar werk, het volgen van een opleiding en dergelijke meer”, legt Lachaert uit. Dit beleid werpt haar vruchten af. Uit recente cijfers blijkt dat de helft van de leefloners na zo’n traject ook effectief werk vinden. 70% van hen is na 4 jaar nog steeds aan de slag. “Deze cijfers zijn positief, en een grote pluim aan alle medewerkers van de OCMW’s die deze mensen begeleiden en nieuwe kansen geven.”

 

Lachaert besluit dat “een leefloon niet alleen een noodzakelijk en sociaal vangnet is voor zij die het moeilijk hebben, maar ook een springplank is om opnieuw aansluiting te vinden. Wij weigeren om mensen in een uitkeringsstelsel te laten zitten. Werk is een belangrijke weg uit de armoede.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder