Sla navigatie over

Lachaert: “Nood aan integrale langetermijnvisie op energie en klimaat”

België heeft haar klimaatdoelstellingen al vastgelegd, maar de deelstaten werken al zes jaar aan een compromis over de verdeling van de inspanningen. Egbert Lachaert: “Het is zeer te betreuren dat ons land nog altijd geen intern akkoord heeft nu alle landen in Parijs op de klimaatconferentie tezamen de klimaatopwarming bestrijden. De verschillende gewesten moeten dringend stoppen met de zwartepiet naar mekaar door te schuiven. We staan dicht bij een akkoord. Steek de koppen bij mekaar en sluit een akkoord waarbij elke deelstaat een eerlijke inspanning levert.”

 

Het liberale Kamerlid stelde dat het werk allerminst gedaan is na het vinden van een akkoord. “Dan begint het werk pas, dan moeten we onze woorden omzetten in daden. Onze fractie verwacht van deze regering een integrale visie op energie en klimaat. Een visie waarbij het federale niveau samen met de deelstaten een energiepact uitwerkt met afspraken over de energieproductie én klimaatinspanningen en dit op lange termijn. We hebben dringend nood aan zo’n leidraad om de energietransitie naar een groene en duurzame samenleving tot een goed einde te brengen. De Energieministers moeten spoedig met zo’n ambitieuze lange termijnstrategie komen.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder