Sla navigatie over

Lachaert: “Ook uitkeringstoerisme voor werkloosheidsuitkeringen aanpakken”

Het Europees Hof van Justitie oordeelde in haar arrest van 11 november 2014 dat een EU-lidstaat niet verplicht is EU-burgers die verhuizen naar een andere lidstaat om beroep te doen op een sociale bijstandsuitkering zoals een leefloon zo’n uitkering uit te betalen.

“Dit uitkeringstoerisme is een bekend fenomeen en betreft niet enkel leeflonen, maar ook andere uitkeringen zoals werkloosheidsvergoedingen. In België volstaat het om één dag gewerkt te hebben in ons land, samen met enkele gelijkgestelde dagen in het thuisland, om recht te hebben op een werkloosheidsuitkering voor onbepaalde duur”, zei Lachaert. Hij vroeg minister van Werk Peeters of hij dit fenomeen erkent als een probleem, en hoe hij dat wil aanpakken.

De vicepremier antwoordde dat de RVA iedere maand een 600-tal aanvragen krijgt voor een werkloosheidsuitkering van EU-burgers waarvoor buitenlandse tijdvakken in rekening genomen worden. Hij wil dit fenomeen verder opvolgen met Eurocommissaris Thyssen en staatssecretaris voor Sociale Fraudebestrijding Tommelein.

Kamerlid Lachaert: “600 mogelijke gevallen van uitkeringstoerisme voor een werkloosheidsvergoeding, dat is geen marginaal probleem. We moeten er dan ook aandachtig voor zijn. Het druist misschien niet in tegen de letter van het Europees arrest, maar wel tegen de geest. Werkende Belgen dragen jaren bij voor hun werkloosheidsverzekering, het lijkt onrechtvaardig dat je na één dag werken in ons land beroep kan doen op dezelfde rechten.  

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder