Sla navigatie over

Lachaert: “Ook werknemers die nieuwe job vinden hebben recht op sociaal plan Caterpillar”

Het nieuws over de sluiting van de Belgische vestiging van Caterpillar brengt de actualisering op de agenda van de Wet-Renault die de procedure voorschrijft voor collectieve ontslagen. Minister van Werk Peeters lanceerde enkele pistes en Open Vld parlementslid Lachaert vroeg in de Kamer verduidelijking over de plannen, de werkmethode, timing en geplande overlegmomenten.

Minister Peeters bevestigde het voorstel van Lachaert over te nemen om het toepassingsgebied van een sociaal plan uit te breiden naar diegenen die snel elders werk aanvaarden. Lachaert deed dit voorstel eerder in de commissie Sociale Zaken. “Zij mogen niet de dupe worden van hun wil en gedrevenheid om snel opnieuw aan de slag te gaan”, klonk het.

Minister Peeters verduidelijkte ook zijn werkmethode. Hij heeft nog geen wetsontwerp klaar, doch enkel een brief gestuurd naar de sociale partners met de vraag om hun inbreng in het debat. Pas nadien wordt in overleg een wetsontwerp uitgeschreven. Lachaert voegde tot slot toe dat het ook van belang is dat procedures binnen het kader van de Wet-Renault ook niet eindeloos mogen aanslepen: “Bijvoorbeeld in het geval van een onderneming die op de rand van het faillissement staat, riskeren werknemers dan terug te vallen op ondersteuning van het sluitingsfonds tot maximum 25.000 euro. Het proces mag ook niet eindeloos duren zonder eindpunt. Daar is ook niemand mee gediend.” Lachaert bevestigde de wil om samen met Peeters te zoeken naar betere bescherming voor de getroffen werknemers binnen het kader van een sluiting of collectief ontslag.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder