Sla navigatie over

Lachaert roept sociale partners op hun verantwoordelijkheid te nemen

Het loonoverleg tussen werkgeversorganisaties en vakbonden over de loonnorm is gisteren voor een zoveelste keer vastgelopen. “Het is nochtans de verantwoordelijkheid van de sociale partners om hier tot een akkoord te komen. Het kan niet de bedoeling zijn dat zij geen akkoord sluiten en zich opnieuw tot de regering richten”, stelt Egbert Lachaert (Open Vld) tijdens de plenaire zitting in de Kamer. Hij verwijst ook naar de duidelijkheid hierover in het regeerakkoord. “De wet van ’96 wordt niet aangepast”, stelt hij.

Er is dus op dit moment nog geen afspraak gemaakt over de maximale loonstijging voor de periode 2021-2022. Volgens het rapport van de CRB van 14 januari 2021 kan die maximaal 0,4% bedragen bovenop de verwachte indexering van 2,8%. “Maar de sociale partners moeten in een IPA nog een concrete loonnorm vastklikken die de sectoren en bedrijven vervolgens kunnen invullen”, zegt Lachaert. Tot op heden slagen de sociale partners hier niet in.

“Die loonwet is er niet voor niets. Wij willen niet dat de loonsopslag van de ene, het ontslag van de andere betekent. Het is de taak van de sociale partners om tot een oplossing te komen, om zo de koopkracht van de mensen te vrijwaren. Dat wordt nu hoogtijd”, benadrukt Lachaert. Hij verwijst in zijn tussenkomst ook naar het regeerakkoord. “Dat is duidelijk: het heeft geen zin dat de sociale partners constant bij de regering komen aankloppen. We zien dat veel bedrijven nu bloeden door de coronacrisis, dat mogen we niet onderschatten”, aldus Lachaert.

Minister van Werk Dermagne benadrukt in zijn antwoord het belang van het sociaal overleg in ons land. “Het is in de eerste plaats aan de sociale partners om hun verantwoordelijkheid te nemen”, zegt ook de minister. Hij benadrukt daarnaast dat hij in nauw overleg is met de sociale partners de afgelopen dagen. “Een dwingende loonnorm is noodzakelijk voor onze competitiviteit. De praktijk in het verleden heeft aangetoond dat we anders onvermijdelijk een loonontsporing krijgen. Onze lonen stegen stelselmatig sterker dan in de buurlanden, wat ons evident niet aantrekkelijk maakte voor investeerders. We moeten hier waakzaam voor zijn zodat we de concurrentiekracht van onze bedrijven kunnen blijven vrijwaren”, zegt Lachaert.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder