Sla navigatie over

Lachaert: “Sociaal akkoord impliceert ook sociale vrede”

Afgelopen dinsdag hebben de leden van de liberale en christelijke vakbonden het akkoord van de Groep van 8 onderschreven. De regering beloofde op haar beurt om het akkoord onverkort en integraal uit te voeren.  

 

“Dat is het bewijs dat het sociaal overleg werkt, dat werkgevers en werknemers een akkoord kunnen sluiten en dat deze regering bereid is om haar hervormingen in overleg met sociale partners om te zetten in beleid”, zei Egbert Lachaert. Hij betreurde wel dat de socialistische bonden het akkoord niet onderschreven, “maar dat was ook niet het geval onder de vorige regering, nochtans geleid door een socialistische premier.”  

Lachaert somde de engagementen van de regering op: “We staan landingsbanen toe vanaf 55 in plaats van 60 jaar, het SWT of brugpensioen kan vanaf 60 in plaats van 62 jaar, en we verlaten de loonstop die de regering Di Rupo nog eenzijdig oplegde aan de vakbonden.”  

 

In ruil verwacht het liberale Kamerlid uiteraard dat de vakbonden de sociale vrede garanderen. “Die vrede staat expliciet in het akkoord dat de Groep van 8 sloot. Ze moeten dat engagement nakomen. Maar het verontrust mijn fractie dat het ACV opnieuw acties aankondigt tegen de maatregelen van de regering zoals de indexsprong, ondanks het feit dat ze een sociaal akkoord sloten, ook over die indexsprong. Dat is schizofreen.”  

Lachaert vroeg de minister van Werk of hij het ACV vertrouwt in hun engagement over de sociale vrede en informeerde naar mogelijke gevolgen indien ze dit niet zouden nakomen.

 

Minister Peeters citeerde het akkoord dat de Groep van 8 sloot en verwees expliciet naar de garantie van de stabiliteit en sociale vrede in alle sectoren en bedrijven. Hij prees de vakbonden die dit akkoord hebben onderschreven voor hun verantwoordelijkheidsgevoel. Peeters gaf nog mee dat hij binnenkort een wetsontwerp in de Kamer zal indienen dat alle maatregelen ter uitvoering van het akkoord bevat.

 

Lachaert toonde zich in zijn repliek tevreden met de bevestiging dat de sociale vrede in het akkoord staat gebeiteld. “Het sociaal overleg is een tweerichtingsstraat. De regering zal het akkoord uitvoeren, maar de bonden moeten de sociale vrede garanderen. Het kan niet dat er nieuwe stakingen komen waarvan onze economie en bedrijven de dupe zijn. Het is nu aan de bonden om te tonen dat ze betrouwbare partners zijn.” Tot slot waarschuwde Lachaert nog dat Open Vld niet zal pikken dat de regering wordt gegijzeld door bonden die onredelijk verzet organiseren tegen de noodzakelijke hervormingen van de regering die groei en jobs opleveren.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder