Sla navigatie over

Lachaert tevreden over aanpak sociale fraude door staatssecretaris Tommelein

Staatssecretaris Tommelein mocht vandaag als eerste regeringslid zijn beleidsverklaring in het parlement uit de doeken doen. Vanaf deze legislatuur organiseert de Kamer hearings met de ministers en staatssecretarissen over hun beleidsintenties. Voorzitter van de commissie Sociale Zaken Vincent Van Quickenborne riep de Kamerleden bij het begin op om kritische vragen te stellen en zo het democratisch debat te voeden.

Tommelein wil de komende legislatuur 250 miljoen inkomsten halen uit de bestrijding van sociale fraude. “Elke euro die we recupereren, resulteert in een euro minder belastingen. Wie fraudeert, steelt van al wie wel eerlijk is en bedreigt onze sociale zekerheid. Daarom treden we streng op tegen deze misdrijven.” Tommelein zal inzetten op volgende werven: een fraudevrije en leefbare horeca onder meer met de introductie van flexi-jobs; rondetafels met sectoren die gevoelig zijn voor fiscale fraude; een Europese aanpak van sociale dumping; aanpak van bijdragefraude door Belgische ondernemers; aanpak van domicilie- en uitkeringsfraude; technologische ondersteuning van fraudebestrijding waardoor preventie mogelijk wordt; samenwerking tussen verschillende inspectiediensten onder meer door de installatie van een centraal meldpunt.

Egbert Lachaert, lid van de commissie Sociale Zaken, reageerde tevreden na afloop van het ‘examen’ van Tommelein. “Het is positief dat de staatssecretaris niet alleen oog heeft voor de repressie, maar het probleem ook bij de wortel wil aanpakken door preventie. Dat kan als je eenvoudige regels hanteert, de pakkans vergroot en de redenen om te frauderen zoals hoge loonkosten wegneemt. Daarnaast maakt Tommelein geen onderscheid of hiërarchie tussen de verschillende vormen van sociale fraude. Of het nu gaat om sociale dumping door bedrijven of uitkeringsfraude door een individu: ze verdienen allemaal evenveel aandacht.” De rondetafels met de fraudegevoelige sectoren zoals horeca en bouw moeten het draagvlak voor en efficiëntie van de bestrijding vergroten, aldus Lachaert.

Het Kamerlid vroeg staatssecretaris Tommelein tot slot meer verduidelijking bij de invoering van de flexi-jobs in de horeca. Een voorstel van Open Vld dat bijverdienen in de horeca interessant maakt voor werknemer en werkgever. Die laatste betaalt bovenop het nettoloon een bevrijdende RSZ-bijdrage van slechts 25%. “Deze maatregel moet samen met de uitbreiding van de gelegenheidsarbeid en de goedkopere overuren een witte horeca mogelijk maken. Als de maatregel slaagt in de horeca, moet een uitbreiding naar andere sectoren mogelijk zijn.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder