Sla navigatie over

Lachaert: “Voortaan elektronisch stemmen en stemrecht voor uitzendkrachten bij sociale verkiezingen”

Het wetsvoorstel om sociale verkiezingen te moderniseren, is goedgekeurd in de Commissie Sociale Zaken. Om de vier jaar zijn er sociale verkiezingen in bedrijven. Dat betekent dat werknemers dus collega’s mogen aanduiden om hun te vertegenwoordigen in de overlegorganen met de werkgever, met name het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk en de ondernemingsraad. “Sociale verkiezingen verlopen in ons land nog vrij ouderwets. Daar brengen we nu verandering in. Elektronisch stemmen faciliteren en stemrecht voor uitzendkrachten zijn stappen vooruit voor moderne sociale verkiezingen”, stelt liberaal Kamerlid Egbert Lachaert.

De sociale verkiezingen vinden opnieuw plaats in 2020. Momenteel is het zo dat alle werknemers van de onderneming die verbonden zijn door een arbeids- of leerovereenkomst en die op datum van de verkiezingen minstens drie maanden tewerkgesteld zijn in het bedrijf, kunnen deelnemen aan deze verkiezingen. “Met dit wetsvoorstel voorzien we een uitbreiding naar stemrecht voor uitzendkrachten”, legt Lachaert uit. Hiermee krijgen ook die mensen inspraak om hun vertegenwoordiging te kiezen.

Om stemrecht te krijgen, moeten de uitzendkrachten aan twee voorwaarden voldoen. Gedurende de zes maanden voorafgaand aan de datum van aankondiging van de verkiezingen, moeten ze minstens 65 dagen gewerkt hebben in de onderneming. In de periode tussen de aankondiging van de verkiezingen en de verkiezingsdag zelf, moet men bovendien minstens 26 dagen gewerkt hebben in het bedrijf. Lachaert: “Op die manier zorgen we ervoor dat niet zomaar iedereen kan stemmen.”

Daarnaast is er een technische aanpassing waardoor bedrijven die meer dan 100 werknemers in dienst hebben, niet langer een lijst van uitzendkrachten hoeven bij te houden om op die manier te checken of zijn voldoen aan de grens van 100 werknemers.  Die grens van 100 werknemers is belangrijk: vanaf 100 werknemers dienen sociale verkiezingen te worden georganiseerd. “Voor grote bedrijven zorgde dit voor administratieve overlast. Als zij bijvoorbeeld met 1000 mensen in dienst zijn, is het nogal onlogisch dat zij zo’n lijst van uitzendkrachten zouden moeten bijhouden. Dat is erg omslachtig”, stelt Lachaert.

Elektronisch stemmen

Een tweede belangrijke vooruitgang is het vereenvoudigen van de procedure om elektronisch te stemmen. “Wanneer hierover een akkoord bestaat tussen de vakbondsafvaardiging en de werkgever, is elektronisch stemmen toegestaan. Dat was een vrij ingewikkelde procedure, die we nu gemakkelijker maken. Het geheim van de stemming moet gewaarborgd worden en het moet via een beveiligd netwerk verlopen”, stelt Lachaert. Op die manier bouwt de wet voldoende garanties in om de stemming veilig en eerlijk te laten verlopen. “Deze wijzigingen zorgen ervoor dat de sociale verkiezingen democratischer zullen verlopen. Daarnaast zorgt het voor minder administratieve rompslomp aangezien er wordt ingezet op verdere digitalisering”, besluit Lachaert.

 

 

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder