Sla navigatie over

Lachaert vraagt sociale partners verantwoordelijkheid op te nemen in loononderhandelingen

Begin deze week sprongen de loononderhandelingen af en verlieten de vakbonden de onderhandelingstafel. Zij waren niet akkoord met een stijging van de loonmarge met 0,8% en kondigen op 13 februari een nationale staking aan. “Het is bijzonder jammer dat de onderhandelingen zijn stopgezet. Ik roep de sociale partners op om in dit dossier hun verantwoordelijkheid te nemen”, zegt liberaal Kamerlid Egbert Lachaert.

Door de belastingverlagingen in de taxshift zijn er 250.000 extra jobs gecreëerd en daarenboven zijn de lonen door die taxshift sterk gestegen, de laagste nog het meest. “In tegenstelling tot wat de oppositie beweert, daalt de koopkracht niet”, verduidelijkt Lachaert. Zelfs als men rekening houdt met verhoogde energieprijzen, is er nog steeds een sterke stijging in de koopkracht. Dat bevestigen studies van onder andere de Nationale Bank en KU Leuven. Lachaert: “Het is belangrijk dat de informatie hierover correct is: mensen met een gemiddeld loon hebben per jaar zo’n €1.600 extra netto.” Dit is een doelbewuste beleidskeuze van Open Vld: “Wij gaan voluit voor extra netto en meer koopkracht voor mensen die werken en gewerkt hebben. Ons middel zijn lastenverlagingen.”

Competitiviteit

De huidige loononderhandelingen kaderen niet in een belastingverlaging, maar gebeuren binnen het kader van de loonwet. “Die loonwet garandeert een goed evenwicht tussen het versterken van de koopkracht enerzijds, via de automatische loonindexering en daar bovenop loonsverhogingen en anderzijds het vrijwaren van de competitiviteit van onze ondernemingen”, stelt Lachaert. “Wanneer je bijvoorbeeld ongecontroleerde loonsverhogingen zou toestaan, dan komt de concurrentiepositie van onze bedrijven in het gedrang. Dat leidt uiteindelijk tot jobverlies, en daar is niemand bij gebaat.” Hij wil dat de sociale partners opnieuw rond de tafel gaan en een akkoord bereiken over de loonmarge.

Lachaert wijst naar nog andere maatregelen die de koopkracht garanderen, naast de taks shift en de huidige loononderhandelingen. “De verdeling van de welvaartsenveloppe zorgt ervoor dat ook de laagste inkomens en pensioenen op peil worden gehouden. Door de winstpremie kunnen de werknemers mee genieten van de winst die hun bedrijf boekt”, besluit Lachaert.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder