Sla navigatie over

Lachaert : Waardevol aangepast advies sociale partners over mobiliteitsbudget

Het Open Vld plan over het mobiliteitsbudget bestond uit een aantal punten: (1) het moet mogelijk zijn de bedrijfswagen om te zetten in loon dat (zeer) matig belast is, (2) werkgevers die het mobilliteitsbudget zelf willen beheren moeten op meer kunnen inzetten dan enkele auto’s, (3) er moet een traject komen voor werknemers die geen bedrijfswagen hebben om op termijn ook een fiscaalvriendelijk mobiliteitsbudget te ontvangen en (4) er moet een kader komen waarbij het fiscaal statuut van de bedrijfswagens over 5 jaar enkel nog voorbehouden is aan groene wagens (en op termijn zeker geen brandstofwagens meer).

 

In hun advies verwerpen de sociale partners de piste van het omzetten van de wagen in cash hoegenaamd niet, zoals eerder in de pers verscheen. Zij merken wel terecht op dat dit geen fiscale optimaliseringstechniek mag worden, zodat er ingezet moet worden op anti-misbruikbepalingen om te vermijden dat loon wordt omgezet in fiscaal vriendelijk mobiliteitsbudget. Ook Open Vld heeft er altijd voor gepleit dat het mobiliteitsbudget budgetneutraal moest zijn voor de werkgevers, werknemers en de overheid. De sociale partners delen die bekommernis en merken op dat als de regering doorzet met het omzetten van een wagen in geld ze hier rekening moet mee houden. Open Vld deelt die bekommernis en pleit ook voor voorwaarden om misbruiken te vermijden, die de financiering van de sociale zekerheid zouden ondergraven.

 

De sociale partners voeren zelfs een eigen cashcomponent in bij hun voorstellen. “De sociale partners voorzien een systeem waarbij een wagen omgezet wordt in een mobiliteitsbudget conform de berekening die Open Vld vorig jaar al voorstelde, bouwen in dat dat budget in eerste orde naar mobiliteitskosten gaat, maar een werknemer die dat budget niet wil of kan uitgeven, kan het vrijgekomen budget ook in cash ontvangen op het einde van het jaar”, beschrijft Egbert Lachaert. Dit is een intelligente variant van een mobiliteitsbudget, die Open Vld eerder ook al intern onderzocht en positief bevond.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder