Sla navigatie over

Lachaert wil bedrijfswagenpark sterk vergroenen

Open Vld Kamerlid Egbert Lachaert dient een wetsvoorstel in om de bedrijfswagens te vergroenen. “Het volledige fiscale en parafiscale voordeel zal vanaf 2023 enkel nog gelden voor milieuvriendelijke bedrijfswagens zonder CO2-uitstoot. Voor vervuilende wagens zal het voordeel tussen 2023 en 2028 geleidelijk uitdoven. Zo vergroenen we ons wagenpark, zonder te raken aan het loonpakket van werknemers.”

De bedrijfswagens blijven bijzonder populair in ons land. Momenteel rijden er ongeveer 770.000 exemplaren rond, een aantal dat de afgelopen jaren alleen maar is gestegen. “Deze bedrijfswagens zijn natuurlijk populair omdat de loonkosten in ons land ondanks de recente verlagingen, nog aan de hoge kant blijven”, zegt Egbert Lachaert. “De bedrijfswagen is interessant voor zowel de werkgever als de werknemer, die minder sociale bijdragen moeten betalen dan op het klassieke loon.”

Het hoge aantal bedrijfswagens heeft een aantal negatieve gevolgen. “Zo neemt het aantal filekilometers toe. De luchtkwaliteit in onze steden en rond de grote verkeersassen is slecht. Laat het nu net vaak de bedrijfswagens zijn die in de spits en op de drukste plaatsen in ons land rijden…”, aldus Lachaert. “Zonder ingrepen dreigen we het Europees doel te missen om de CO2-uitstoot met 15% te verminderen tegen 2020.”

Alternatieven voor bedrijfswagen
Het liberale Kamerlid heeft deze legislatuur al gewerkt aan alternatieven voor de bedrijfswagen. “We gingen daarbij altijd uit van vrije keuze en het principe dat je als werknemer geen loon mag verliezen, in tegenstelling tot andere partijen.” Zo kan je met het ‘cash for car’-systeem je bedrijfswagen vrijwillig inruilen voor de exacte tegenwaarde in nettoloon. Dankzij het mobiliteitsbudget kan je je mobiliteitsbehoefte naar eigen keuze invullen en dus voor een fiets en treinabonnement kiezen in plaats van een wagen.

Vergroening
Maar er is meer nodig volgens Lachaert. “We moeten het bedrijfswagenpark ook vergroenen. Want er zijn veel mensen die echt een wagen nodig hebben voor hun job, denk aan thuisverplegers of vertegenwoordigers.”

Concreet stelt Lachaert in zijn wetsvoorstel voor om het parafiscale voordeel vanaf 2023 enkel volledig te behouden voor milieuvriendelijke bedrijfswagens die volledig CO2-neutraal zijn. Voor de vervuilende bedrijfswagens zal het voordeel vanaf 2023 geleidelijk uitdoven, tot dat er in 2029 dezelfde sociale lasten verschuldigd zijn dan op gewoon loon. Fiscaal wordt de aftrekbaarheid voor wagens met een CO2-uitstoot geplafonneerd op 85% en wordt de ondergrens van 50% geschrapt voor wagens die vanaf 1 januari 2020 worden aangeschaft. Groene wagens blijven 100% aftrekbaar.

Lachaert: “De werknemer wordt niet geraakt. Hij zal de bedrijfswagen -die hij onderhandeld heeft- kunnen blijven behouden als hij of zij dat wenst. Maar ook de werkgever wordt niet gestraft wanneer hij een groene bedrijfswagen aanbiedt.”

“Op die manier geven we een stevige stimulans aan de vergroening van het bedrijfswagenpark. Dat is belangrijk voor ons klimaat en leefmilieu. Maar vergeet ook niet dat de bedrijfswagens van vandaag de particuliere tweedehandswagens van morgen zijn. Deze maatregel heeft dus ook een positief effect op de langere termijn”, zegt Lachaert. “Bovendien zal de werknemer deze vergroening niet voelen in zijn portefeuille. We maken het gewoon interessanter voor de werkgever om groene wagens aan te bieden.”

Lachaert kiest bewust voor een ruimte overgangsperiode. “Zo breken we niet in in bestaande leasecontracten en geven we de autosector, werkgevers en leasemaatschappijen voldoende tijd om deze omslag voor te bereiden en te realiseren.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder