Sla navigatie over

Lachaert wil bedrijfswagens drastisch vergroenen

België telt maar liefst 770.000 bedrijfswagens. Deze zijn zowel voor de werkgevers als de werknemers een voordelige manier om de hoge loonkosten te milderen. De fiscale gunstmaatregel voor de bedrijfswagen zou volgens de OESO 4,5 miljard euro kosten op jaarbasis.

Egbert Lachaert: “Vele werknemers hebben een bedrijfswagen nodig voor hun job, voor anderen is het gewoon financieel een interessante keuze. Maar we kunnen niet heen om de vaststelling dat dit systeem van bedrijfswagens ook negatieve keerzijden heeft. Denk aan de files die elk jaar langer worden en de verstikkende gevolgen voor ons milieu en volksgezondheid.”

Mobiliteitsbudget

Het probleem is dat werknemers niet echt een alternatief hebben. Daarom stelde Lachaert begin 2016 voor om een mobiliteitsbudget in te voeren. “Het idee is dat de werknemer kan kiezen tussen een bedrijfswagen, openbaar vervoer, of extra nettoloon dat de reële waarde van de bedrijfswagen weerspiegelt. Zo geef je echte keuzevrijheid, zonder in te breken in het loon en de afspraken die werkgevers en werknemers onderling maakten.” De regering heeft inmiddels besloten dit cash for car-principe in te voeren.

Vergroening bedrijfswagenpark

Lachaert verbond in 2016 reeds een vergroening van het bedrijfswagenpark aan dit mobiliteitsbudget. Vandaag dient hij hiervoor een concreet wetsvoorstel in. “Vanaf 2022 mag het volledige (para)fiscaal voordeel enkel nog toegekend worden aan duurzame en groene bedrijfswagens.” Het liberale Kamerlid wil dat de regering elke vijf jaar een lijst vaststelt met wagentypes die hiervoor in aanmerking komen, op basis van onder meer de CO2-uitstoot, een realistische prijs/kwaliteitverhouding en de evoluties van de technologie.

Volgens Lachaert moet het haalbaar zijn om binnen vijf jaar deze omslag te realiseren. “Volvo kondigde bijvoorbeeld aan dat ze vanaf 2019 enkel nog elektrische wagens willen produceren. Vijf jaar moet ook volstaan voor de leasemaatschappijen en bedrijven om de overgang naar een groener bedrijfswagenpark te realiseren, zonder bestaande leasecontracten te moeten verbreken.”

Het Kamerlid wil tegelijkertijd het (para)fiscaal voordeel voor vervuilende bedrijfswagens vanaf 2022 over een periode van vijf jaar geleidelijk afbouwen. “Vanaf 2027 zullen deze wagens van de vorige generatie belast worden zoals gewoon loon. Ze worden dus totaal oninteressant voor werkgevers en werknemers.”

Lachaert besluit: “Wij liberalen passen voor bruuske hervormingen van de bedrijfswagens die de verworven rechten van werknemers aantasten. Maar met het mobiliteitsbudget en met de vergroening van het bedrijfswagenpark kunnen we wel belangrijke stappen voorwaarts zetten. Bijvoorbeeld op vlak van milieu en gezondheid. Ondertussen moeten we blijven inzetten op lagere loonkosten en een duurzame mobiliteitspolitiek.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder