Sla navigatie over

Lachaert wil het oude brugpensioen verder verstrengen

In 1974 voerde de toenmalige regering het brugpensioen in. Een regeling in de strijd tegen jeugdwerkloosheid die oudere werknemers toeliet uit de arbeidsmarkt te treden om zo plaats te maken voor jongeren. Lachaert: “Deze maatregel ging uit van een totaal verkeerde visie op de arbeidsmarkt. Alle studies tonen aan dat in landen waar weinig 55-plussers aan de slag zijn, ook de jongerenwerkloosheid hoog is. En omgekeerd. Werk creëert werk, er is geen vast aantal jobs. Hoe meer mensen aan de slag, hoe meer koopkracht, hoe beter de economie draait, hoe meer vraag er naar bijkomende arbeid komt.”

Het generatiepact van de regering Verhofstadt verstrengde de leeftijds- en loopbaanvoorwaarden voor het brugpensioen. De regering Di Rupo vormde het systeem om tot het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT). De loopbaanduur en leeftijd werden opnieuw opgetrokken. “Het regeerakkoord van Michel I ging verder op dit elan. De sociale bijdragen die werkgevers moeten betalen op de bedrijfstoeslag werden gevoelig verhoogd en de voorwaarden werden nogmaals verstrengd”, zegt Lachaert. Deze hervormingen hebben hun effect niet gemist: het aantal bruggepensioneerden daalde tussen 2010 en 2017 met 34,6% tot 76.904 personen.

Concreet voorzag het regeerakkoord in een leeftijdsvoorwaarde van 60 jaar voor werknemers die hun job verliezen in bedrijven in herstructuring of moeilijkheden. “Maar dat werd na sociaal overleg afgezwakt. Vandaag kan dit dus nog altijd op 56 jaar. Dat vinden wij vandaag onaanvaardbaar. Wij willen mensen op 56 jaar niet afschrijven voor onze arbeidsmarkt. Zij kunnen en willen vaak nog werken. Dit is een heel slecht signaal. Te meer omdat er op dit moment zeer veel vacatures open staan die niet ingevuld geraken. Wij willen deze mensen niet thuis zetten met een uitkering, maar juist opnieuw aan werk helpen”, zegt Lachaert.

Werkzaamheidsgraad opkrikken…

Dat is volgens het liberale Kamerlid niet alleen in het belang van de getroffen werknemers, maar ook van onze samenleving. “De werkzaamheidsgraad van 55-plussers is in ons land tussen 2008 en 2017 wel gestegen van 34,5% naar 48,2%. Maar dat blijft heel laag. We bengelen achteraan het Europees peloton. In Nederland zijn 65,7% van de 55-plussers aan de slag, in Zweden zelfs 76,4%. Ik zie geen reden waarom wij Belgen daar niet toe in staat zouden zijn. We moeten de vroegtijdige uitstroom uit onze arbeidsmarkt dus verder afremmen. Alleen door het aantal werkenden verder te verhogen, kunnen we de pensioenen en sociale zekerheid betaalbaar houden én verbeteren.”

…dus regeerakkoord uitvoeren

Daarom dient Lachaert dus een wetsvoorstel in om de leeftijdsvoorwaarde voor SWT in geval van herstructureringen of moeilijkheden op te trekken van 56 jaar naar 60 jaar. “Hiermee geven we uitvoering aan het regeerakkoord. Ik reken er dan ook op dat de coalitiepartners hun schouders zullen zetten onder dit activerend voorstel. De arbeidsmarkt staat in bloei. Onze bedrijven kunnen alle helpende handen meer dan ooit gebruiken. We mogen deze mensen dus niet afschrijven.”

Het voorstel kadert in een reeks die Open Vld neerlegt om de werkzaamheidsgraad in ons land op te krikken en de beschikbare vacatures vlotter in te vullen. Eerder dit voorjaar kwam Lachaert al met voorstellen rond het scholingsbeding en opleidingen op het werk, loopbaansparen, en gemeenschapsdienst voor langdurig werklozen.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder