Sla navigatie over

Lachaert wil oplossing voor privacyprobleem bij innen flitsboetes

De politiediensten blijken geen toestemming te hebben om burgers te beboeten louter op basis van nummerplaatherkenning. Dit blijkt te wijten te zijn aan een vergeten koninklijk besluit. Dat besluit had de politie moeten uitsluiten van de verplichting om een machtiging te bekomen van de privacycommissie om de nodige gegevens bij de DIV in te zien. Aanvankelijk was het de bedoeling de politiediensten per koninklijk besluit uit te sluiten van de verplichting om een machtiging te vragen om die gegevens in te zien. Dit besluit werd echter nooit genomen.

Naar aanleiding van deze vreemde situatie die overtredingen onbestraft dreigt te laten, stelde Egbert Lachaert (Open Vld) een vraag aan minister Jambon hoe deze toestand zal worden opgelost. Hij vroeg ook wat het effect van het arrest zal zijn op de hangende zaken. “Het is geen optie om overtreders onbestraft te laten. In het kader van verkeersveiligheid is dit geen goed signaal en bovendien zou dat unfair zijn tegenover brave burgers die de afgelopen jaren correct hun boete betaalden.” stelde Lachaert.

Minister Jambon erkende het probleem en stelt dat de Politie zelf een machtiging had moeten aanvragen om toegang te krijgen tot de gegevens van het DIV. Dat de politie dit reeds jaren nagelaten heeft én dat het DIV klaarblijkelijk niet gecontroleerd heeft of de nodige machtiging voor handen was, betreurde hij ten zeerste.

Samen met Staatssecretaris voor Privacy, Philippe De Backer (Open Vld), deed minister Jambon onmiddellijk het nodige om de politie machtiging te verlenen om op basis van nummerplaatherkenning boetes uit te schrijven. Dit wordt wellicht vandaag al opgelost. Beide regeringsleden gaan bovendien het systeem van machtigingen vereenvoudigen.

Egbert Lachaert reageerde tevreden, maar vroeg daarop toch nog een oplossing voor de overtredingen die de afgelopen jaren werden vastgesteld en waarbij de boete nog niet betaald of kan aangevochten worden. Dit kan eventueel via een koninklijk besluit dat de politie vrijstelt van het vragen van een machtiging maar het is de vraag of dit retroactief kan. Minister Jambon antwoordde dat dit onderzocht wordt.

Lachaert pleitte er tot slot voor dat rechters en parket alsnog rekening zouden houden met de vaststellingen uit het verleden, maar eventueel door bijkomend bewijs op te vragen van de identiteit van de overtreder alsnog tot bestraffing over te gaan. Dit kan bijvoorbeeld door foto’s van een flits op te vragen, door een vragenlijst naar de verdachte te sturen of door verhoor van diegenen die weigeren te erkennen dat zij de overtreding begingen. “Zo geven we het signaal dat we iedereen gelijk behandelen en hardnekkige overtreders niet gerust gelaten worden.” eindigde Lachaert.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder