Sla navigatie over

Lachaert wil uitzendkrachten meer rechten geven

In 2015 waren er meer dan 390.000 uitzendkrachten actief in België. “Zij vervullen een cruciale rol op onze arbeidsmarkt en in onze ondernemingen. Nochtans ontbreekt het deze tijdelijke werknemers aan bepaalde rechten”, zegt Kamerlid Lachaert. Hij dient een wetsvoorstel in om hun rechtspositie en statuut binnen het bedrijf en op de arbeidsmarkt te versterken.

Stemrecht bij sociale verkiezingen

Om de vier jaar worden er sociale verkiezingen georganiseerd in alle bedrijven die meer dan vijftig werknemers tellen. Uitzendkrachten worden meegeteld voor de drempels van vijftig werknemers voor het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk en honderd werknemers voor de ondernemingsraad. “Maar zij mogen niet deelnemen aan de verkiezing zelf. Dat is weinig democratisch”, zegt Lachaert. “Deze uitzendkrachten hebben ook recht op inspraak en vertegenwoordiging. Te meer omdat het bedrijf waar ze actief zijn in grote maten hun loon- en arbeidsvoorwaarden en regels rond veiligheid bepaalt.”

Lachaert wil met zijn wetsvoorstel stemrecht geven bij sociale verkiezingen aan alle uitzendkrachten die tijdens een referentieperiode van drie maanden ten minste 45 dagen werkzaam waren binnen het bedrijf en dat ook zijn op de verkiezingsdag. Deze nieuwe regel moet zeker van kracht zijn tegen de volgende sociale verkiezingen in 2020.

Recht op werk tijdens staking

Er geldt vandaag een algemeen verbod voor bedrijven om interim-krachten in te zetten tijdens stakingen. “Dit is een volstrekt logisch verbod. Het kan immers niet de bedoeling zijn dat de staking doorbroken wordt door tijdelijk andere werkkrachten in te zetten”, zegt Lachaert.

Maar volgens het liberale Kamerlid is er naast het recht op staken, ook een evenwaardig recht op werken. “Vaste werknemers kunnen nooit verplicht worden deel te nemen aan een staking. Zij hebben een gelijkwaardig recht op werk. Maar dit wordt vandaag ontzegd aan uitzendkrachten die al voor de stakingsaanzegging actief waren in de onderneming. De huidige regelgeving brengt het recht op staken en het recht op werken dus voor deze interimkrachten in onevenwicht.”

Vandaar dat Lachaert voorstelt om uitzendkrachten die al in dienst waren voor een stakingsaanzegging of voor de staking zelf, alsnog het recht krijgen om aan het werk te gaan tijdens een staking. Hier moet opnieuw de regel gelden dat de uitzendkracht in een referentieperiode van 3 maanden voor de staking, minstens 45 dagen actief was in het bedrijf.

Het Kamerlid concludeert dat “dit wetsvoorstel een belangrijke stap is om de positie en rechten van de uitzendkrachten binnen hun bedrijf en op de arbeidsmarkt te verbeteren. Hier hebben ze recht op.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder