Sla navigatie over

Lachaert wil voorschotsysteem van verzekeringen verbeteren

Wie het slachtoffer wordt van een ongeval en daarbij lichamelijke letsels oploopt, wordt vaak geconfronteerd met hoge medische kosten. De verzekeringsmaatschappij komt niet meteen over de brug met een schadevergoeding omdat deskundigen eerst de schade moeten vaststellen. Maar vaak is het ook nog jaren wachten op de afwikkeling van een gerechtelijke procedure of zijn er discussies tussen verzekeraars onderling. Verzekeraars kunnen wel voorschotten uitkeren, maar die zijn soms aan de lage kant omdat het bedrag wordt bepaald door de verzekeraars zelf. Er zijn zelfs schrijnende verhalen bekend waar de voorschotten zo laag mogelijk worden gehouden om slachtoffers sneller tot een dading te bewegen die in het voordeel van de verzekeraar is.

“Deze hele procedure duurt dus veel te lang en plaatst de slachtoffers al te vaak in een precaire situatie. Velen dreigen in zware financiële problemen te komen, zeker als ze ook nog eens arbeidsongeschikt zijn ten gevolge van het voorval”, meent Lachaert. “We hebben nood aan een veel vlottere en duidelijkere afhandeling van letselschadedossiers, in het belang van het welzijn van de slachtoffers.”

Gedragscode

Het liberale Kamerlid dient een wetsvoorstel in om de behandeling van letselschadedossiers te verbeteren. Hij vond hiervoor inspiratie over de Nederlandse grens. “We hebben nood aan een duidelijke gedragscode voor alle betrokken partijen. Denk aan de verzekeringssector, de magistratuur, de advocatenverenigingen, medisch deskundigen enzovoort. De benadeelde moet centraal staan in hun doen en laten. In de code kunnen ook best practices worden opgenomen. Voorts moet de code dienen als leidraad voor het inrichten van werkprocessen en het controleren van de kwaliteit van dienstverlening.”

Betere voorschotten

Daarnaast wil Lachaert dat er ook heldere richtlijnen worden vastgelegd die helpen bij het bepalen van de bedragen waar een slachtoffer recht op heeft. “Er bestaat vandaag al een indicatieve tabel waar rechters zich op kunnen beroepen. Dat is nuttig om een richtsnoer te hebben, om gelijkaardige schade ook gelijkaardig te vergoeden en om een snelle afhandeling mogelijk te maken. Maar ook voor de voorschotten is zo’n richtsnoer nodig. Zo maken we komaf met al te lage voorschotten die slachtoffers in financiële problemen kunnen storten. Wanneer een verzekeraar moedwillig te lage voorschotten uitkeert, moet de rechter een verhoging van de totale schadevergoeding kunnen opleggen van maximum 15%.”

Website

Tot slot pleit Lachaert voor een toegankelijke website waar slachtoffers alle nuttige informatie en een duidelijk stappenplan kunnen terugvinden. “Vandaag vinden slachtoffers moeilijk hun weg in het web van procedures. Het is onze plicht om hen wegwijs te maken en te wijzen op hun rechten.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder