Sla navigatie over

Lahaye-Battheu: "Lokale politiezones die niet solidair zijn, krijgen minder dotaties"

De politiehervorming van het begin van deze eeuw voorzag een politie op twee niveaus: lokaal en federaal. In principe moet het federale niveau de lokale politie met gespecialiseerde steun bijstaan, bijvoorbeeld tijdens grote manifestaties of zomerfestivals. Vandaag is de solidariteit gezien de uitzonderlijke situatie grotendeels omgekeerd. “De terroristische dreiging en de vluchtelingencrisis zijn slechts twee uitdagingen die een verhoogde waakzaamheid en inzet van de veiligheidsdiensten vragen. Onze agenten van de lokale politie zijn solidair met hun federale collega’s en gaan hen ondersteunen in de hoofdstad of de grensstreek met Frankrijk”, aldus Sabien Lahaye-Battheu.

In het voorjaar van 2016 leidde dit tot grote spanningen. “Lokale korpsen konden hun kerntaken zelf niet meer naar behoren uitvoeren. Zo moest een noodcentrale zelfs even sluiten omwille van een personeelstekort. Bijkomend probleem is dat vele lokale korpsen plichtsgetrouw hun federale collega’s bijstonden, maar andere korpsen dit weigerden.” Binnenlandminister Jambon kondigde toen maatregelen aan om de solidariteit af te dwingen met een belonings- en sanctiemechanisme.

Een nieuwe richtlijn, met sanctiemechanisme

Kamerlid Lahaye-Battheu ondervroeg minister Jambon over de update van de dwingende ministeriële richtlijn MFO-2 die deze solidariteit tussen de korpsen regelt. Uit het antwoord blijkt dat de Algemene Inspectie van de federale politie in juli 2016 een verslag schreef over de oorzaken van de structurele tekortkomingen. In februari vond dan een vergadering van het coördinatiecomité van de geïntegreerde politie plaats in aanwezigheid van de minister. “Daar is gebleken dat de lokale en federale politie gezamenlijk een aangepast concept van MFO-2 hebben uitgewerkt. We zijn op een paar knelpunten ingegaan. De volledige tekst wordt mij in de loop van deze week bezorgd. Vervolgens zal ik mijn diensten laten bestuderen of het voorstel in afdoende mate tegemoetkomt aan de tot op heden vastgestelde tekortkomingen en geformuleerde aanbevelingen. Nadien kan, na de voorziene consultatieprocedures, de nieuwe MFO-2 uitgevaardigd worden”, aldus Jambon.

Het uitgewerkte concept voorziet wel degelijk in een sanctiemechanisme via een afhouding op de federale basisdotatie. Jambon: “Dat mechanisme werkt als een boetesysteem. Het kan worden toegepast nadat de Algemene Inspectie na onderzoek vaststelt dat een zone op een niet-gerechtvaardigde basis geweigerd heeft aan het HICAP-systeem bij te dragen. De aldus ingehouden bedragen zullen op het einde van het jaar verdeeld worden onder de politiezones op wie tijdens datzelfde jaar het sanctiemechanisme niet werd toegepast.”

Lahaye-Battheu reageert tevreden: “De goede leerlingen zullen dus worden beloond met een hogere federale dotatie. En het zijn de slechte leerlingen die dit geld ophoesten. De solidariteit tussen het lokale en federale niveau, én tussen de lokale zones onderling wordt dus hersteld. Dit past in de geest van de geïntegreerde politie op twee niveaus.” Het liberale Kamerlid vraagt nu de teksten van dit akkoord op en wil deze in de Kamer bespreken. 

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder