Sla navigatie over

Lahaye-Battheu: “Minderjarige vluchtelingen moeten beter worden beschermd”

Vorig jaar verdwenen er 618 niet begeleide minderjarige vluchtelingen in ons land. Europarlementslid Hilde Vautmans kaartte deze week hun verschrikkelijk lot aan.

Ze verwoordde het pijnlijk treffend: “Als onze kat Minoes verdwijnt, weet heel de buurt het onmiddellijk. Onze eigen verdwenen kinderen zijn binnen het uur gesignaleerd bij Child Focus. Maar wie geeft om deze vluchtelingenkinderen?”

Vele van deze jongeren zijn oorlogsvluchteling, anderen zijn (trans)migranten. “Allemaal zijn ze gewoon op zoek naar veiligheid en een toekomst. Nochtans dreigen ze na hun verdwijning te verzeilen in mensenhandel, prostitutie, criminaliteit, kinderarbeid. Het is een ticket naar de hel”, zegt Kamerlid Sabien Lahaye-Battheu.

België kent sinds 2008 een protocol tussen de verschillende diensten van Justitie en Binnenlandse Zaken om deze kwetsbare jongeren zo goed mogelijk te begeleiden. “Ook Child Focus doet haar best. Maar we moeten meer doen om hen te beschermen”, meent het liberale Kamerlid. “Deze uiterst kwetsbare kinderen moeten tot rust kunnen komen in centra waar ze goed begeleid worden, psychisch maar ook in hun asielprocedure. Die procedure moet ook snel verlopen. Een update van het protocol uit 2008 lijkt aangewezen.”

Bevoegd staatssecretaris Francken zei in de Kamer dat hij regelmatig overleg pleegt met de taskforce die vorig jaar werd opgericht om deze jongeren zo goed mogelijk te begeleiden. Er wordt gewerkt aan een modernisering en versterking van het bewuste protocol. Hij verklaart het hoge cijfer aan verdwijningen door te wijzen op de registratie die nu veel beter verloopt.

Lahaye-Battheu repliceerde dat het alsnog de ambitie moet zijn om dat hoge cijfer drastisch naar beneden te krijgen. “Het gaat om de meest kwetsbare vluchtelingen en migranten. We moeten hen beschermen tegen uitbuiting, maar ook tegen zichzelf. Laat het een van de prioriteiten van het asielbeleid zijn van deze regering.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder