Sla navigatie over

Lahaye-Battheu: Nog steeds 3.707 politieagenten tekort

België telt 4,2 politieagenten per 1.000 inwoners. Daarmee behoort ons land tot de top tien in Europa. We hebben dus veel politieagenten, maar toch kampen de federale en lokale politie met personeelstekorten. “Dat is onder meer te wijten aan het feit dat veel politieagenten zich niet kunnen toeleggen op hun echte politietaken”, zegt Lahaye-Battheu. “Daarom hebben we aangedrongen op een kerntakendebat bij de politie. Dat resulteerde in een kerntakenplan waarbij de politie zou worden ontlast van een aantal taken. Met de wet op de private veiligheid werd voorzien dat bepaalde taken door private partners kunnen worden uitgevoerd, zoalssweepings, de opleiding en inzet van honden, het gebruik van technische middelen voor derden, enzovoort. Er werd ook beslist om een veiligheidskorps op te richten dat moet instaan voor bewakingsopdrachten. Ook hiervan was de bedoeling om onze politieagenten zoveel mogelijk in te zetten voor echte politietaken, zoals recherche.”

1.610 federale en 2.097 lokale personeelsleden tekort

Lahaye-Battheu vroeg bij bevoegd minister Jambon de meest recente cijfers op over het personeelskader van de lokale en federale politie. Lokaal en federaal samen ontbreken er 3.707 manschapen. De federale politie komt 1.610 mensen te kort, of 11,9%. Bij de lokale politie is er een tekort van 7% of 2.097 agenten. Tussen 2013 en 2017 stroomden in totaal 8.548 personeelsleden uit, dat is 1.710 per jaar. De instroom in dezelfde periode bedroeg 5.765 personeelsleden of 1.153 per jaar. Dat is dus een negatief saldo van 2.783 personen in vijf jaar tijd. Maar in de laatste drie jaar steeg het aantal politiemensen wel met 656, vooral op lokaal niveau. De verwachte instroom voor 2017 en 2018 bedraagt 834 personen. In diezelfde jaren zullen 2.950 mensen de opleiding aanvangen. 

Het valt op dat er verschillen zijn tussen de lokale politiezones. 37 zones oftewel 20% hebben meer personeelsleden dan het theoretisch kader voorziet. 12 zones of 6% hebben een volledig gevuld kader. 139 zones of 74% zijn in theorie onderbemand. Van de elf grootste politiezones heeft enkel Antwerpen meer mensen dan theoretisch voorzien. Het gaat om 189 overtallen, of 8,78%. De andere tien grote zones hebben een tekort. Mons spant de kroon met een tekort van 25,9%, gevolgd door Anderlecht met 19,9% en Charleroi met 17,3%. De zes Brusselse politiezones komen samen 733 manschappen of 12% te kort.

4 conclusies

Wat leert Sabien Lahaye-Battheu uit deze cijfers? “De politie staat nog steeds voor grote uitdagingen en de structurele problemen zijn allerminst van de baan. We zien wel dat er een kentering is ingezet om het personeelstekort terug te dringen. Dat is positief. Een knelpunt blijft de rekrutering en de opleiding. Dit is een langdurig proces. Antwerpen heeft haar eigen systeem en dat werpt blijkbaar vruchten af. De minister liet ook een consultancy-studie uitvoeren om na te gaan om dit proces vlotter te trekken.”

Ten tweede merkt het liberale Kamerlid op dat het kerntakenplan vandaag nog niet structureel vruchten afwerpt. “Al is het wat te vroeg voor een grondige evaluatie. We zien wel dat er al 573.000 euro aan werkingskosten werden geheroriënteerd door dit plan. We moeten echt blijven inzetten op het heroriënteren van politiepersoneel naar de echte politietaken, op efficiëntie en digitalisering. Bepaalde taken moeten we durven uitbesteden.Het invullen van het veiligheidskorps gaat ook traag.”

Ten derde verwijst Lahaye-Battheu naar de hoge langdurige afwezigheid bij het personeel van de federale politie. “Dat is het dubbele van het gemiddelde bij de federale ambtenaren, en dat ligt al hoger dan in de private sector. Als we het ziekteverzuim kunnen terugbrengen tot normale proporties, boeken we ook al een grote winst op capaciteit en budget.”

Tot slot werpt Lahaye-Battheu op dat we ook moeten durven kijken naar de theoretische kaders, de zogenaamde KUL-norm. “Zijn deze nog aangepast aan de huidige noden op het terrein, of zijn ze her en der voorbijgestreefd? Ondanks het theoretisch tekort zijn we een land met een groot aantal agenten. Hoe komt dat? We moeten deze vragen kritisch blijven stellen."

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder