Sla navigatie over

Lahaye-Battheu: “Problemen bij politie aanpakken, maar ziekte veinzen lost niets op”

Maar liefst één op vier Brusselse politieagenten is momenteel getroffen door de ‘politiegriep’. Ze blijven thuis om hun onvrede te uiten. Minister Jambon stuurt geen controleartsen. “Een slecht signaal. Deze verdoken staking brengt de veiligheid mogelijk in gevaar. De problemen bij politie zijn niet nieuw en de minister moet ze aanpakken”, aldus Open Vld Kamerlid Sabien Lahaye-Battheu.

In Brussel is één op de vier politieagenten ziek. Het gaat om maar liefst 600 personeelsleden. “Ze zijn geteisterd door de politiegriep”, zegt Lahaye-Battheu. “Het is hun manier om te protesteren tegen de verhoging van de pensioenleeftijd, de hervorming van het systeem van ziektedagen, het personeelstekort en de hoge werkdruk.” In Luik zijn er inmiddels al 800 agenten ‘ziek’ thuis.

Zo’n grote afwezigheid is natuurlijk problematisch. “De politiezorg dreigt in gevaar te komen als er wat mis gaat. En dat tijdens een Europese top. Bovendien laten deze agenten hun collega’s in de steek die wel verder werken. De politie heeft een voorbeeldfunctie. Ze maken misbruik van de ziekteverzekering met medeplichtigheid van de artsen die een ziektebriefje schrijven. Minister Jambon stuurt geen controleartsen. Dit is een bijzonder slecht signaal. We mogen niet zomaar laten begaan”, aldus het liberale Kamerlid.

Volgens haar zijn de problemen bij de politie niet nieuw. “Volgens de afgesproken norm zijn er 3.700 agenten te kort. Maar die norm is verouderd en aan herziening toe. België heeft immers veel agenten per 1000 inwoners in vergelijking met andere Europese landen. Daarom kwam de regering met een kerntakenplan. Dat moest de agenten ontlasten van kleinere taken en meer tijd geven voor hun écht politiewerk. Maar dit levert op het terrein te weinig resultaten op. Tot slot lopen de aanwervingen en opleidingen stroef en traag.”

Lahaye-Battheu dringt bij de Binnenlandminister aan op maatregelen om de malaise bij de politie tegen te gaan. “Maar tegelijkertijd verwachten we ook dat er wordt opgetreden tegen deze geveinsde ziekte!”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder