Sla navigatie over

Lahaye-Battheu: “Strijd tegen intrafamiliaal geweld niet verminderen”

Het nationaal veiligheidsplan bevat een aantal speer- en aandachtspunten voor de politie. Intrafamiliaal geweld staat er sinds 2008 in, maar de lokale politie wil die problematiek nu van de lijst schrappen.

 

Kamerlid Lahaye-Battheu lichtte in de Kamer toe dat politiek, justitie en politie al een hele weg hebben afgelegd in de strijd tegen het intrafamiliaal geweld. “Zo verstrengde we de wetgeving en reikten we nieuwe middelen aan om slachtoffers te beschermen. Ik denk daarbij aan het verbod om de gezinswoning te betreden. De politie werkte een heus plan van aanpak voor de problematiek uit. En ook Justitie vervolgt systematisch en straft op maat.”

 

“Maar we zijn er nog altijd niet”, waarschuwde Lahaye-Battheu. “Elke dag zijn er minstens 100 meldingen van partnergeweld. Een drama voor de slachtoffers, en vooral ook de kinderen.” Het Kamerlid wees er op dat, ondanks de vele inspanningen van politie en justitie, slachtoffers niet altijd en niet overal op de juiste manier worden opgevangen. Van januari 2013 tot half 2014 werd er slechts 47 keer gebruik gemaakt van de procedure van tijdelijk huisverbod in geval van huiselijk geweld.

 

Lahaye-Battheu vroeg aan de minister van Binnenlandse Zaken Jambon om duidelijkheid te verschaffen over de intenties om partnergeweld te schrappen uit het veiligheidsplan. Daarnaast vroeg ze de minister om in overleg met zijn collega’s van de federale en deelstaatregeringen te evalueren of de nog bestaande knelpunten in de strijd tegen het geweld wel op de juiste manier worden aangepakt.

 

De minister bevestigde dat de lokale politie inderdaad voorstelt om het partnergeweld te schrappen uit het veiligheidsplan, maar dat de consultatieronde met de politiediensten, de deelstaten en de federale regering nog volop aan de gang is. Uiteindelijk zal de politiek de knopen doorhakken. Ongeacht of de problematiek op de lijst zou staan of niet, benadrukte de minister het belang dat de regering en het regeerakkoord hechten aan de bestrijding van partnergeweld. De inspanningen worden onder geen beding teruggeschroefd. Tegen de zomer zou het nieuwe veiligheidsplan klaar moeten zijn. Bedoeling van de prioriteitenlijst is om nieuwe en specifieke fenomenen te voorzien van een integrale aanpak, zoals de radicalisering. 

 

Lahaye-Battheu stelde in haar repliek dat ze het overleg over het veiligheidsplan van nabij zal opvolgen en dat de strijd tegen partnergeweld nog kan worden verbeterd. “De aandacht voor intrafamiliaal geweld mag niet verslappen, dat wijzen de cijfers uit. Elk slachtoffer is er een teveel.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder