Sla navigatie over

Lahaye-Battheu veroordeelt sabotageacties tijdens treinstakingen

“De Rechtbank van Eerste Aanleg in Brussel heeft Infrabel afgelopen vrijdag gelijk gegeven in een zaak, die aangespannen werd door  de vakbond naar aanleiding van de acties die door de infrastructuurbeheerder ondernomen werden om de bezettingen van seinhuizen en sporen te verhinderen. Dit is een verheugende uitspraak. Stakingsrecht is het recht om het werk te staken, niet om anderen te verhinderen te werken”, zegt Lahaye-Battheu.

 

“Lallemand gaf vanmiddag mee dat er tijdens de stakingen deze maand 20 sabotageacties (bijvoorbeeld materiaal aanbrengen op de sporen) werden vastgesteld. Helaas kon noch de federale politie, noch de spoorwegpolitie de daders identificeren. Voor iedere sabotage-actie werd klacht tegen onbekende ingediend.”

 

Tijdens de hoorzitting stelde Cornu dan weer dat de treinstakingen van het voorbije jaar de NMBS al tien miljoen euro hebben gekost. Volgens Cornu kan de NMBS daarmee 160 werknemers een jaar lang betalen. “De NMBS-topman stelde ook terecht dat de stakingen negatief wegen op enerzijds het imago en de werking van het bedrijf en anderzijds het aanvoelen van de klant”, zegt Lahaye-Battheu.

 

Het liberale Kamelid herinnerde eraan dat de sociale partners voor het einde van het jaar een akkoord moeten hebben over de minimale dienstverlening: “Als zij niet tot een akkoord komen, moet de regering knopen doorhakken, zoals afgesproken in het regeerakkoord.”

 

Lahaye-Battheu confronteerde Cornu ook met zijn brief, die hij op 27 november 2014 had geschreven naar de vakbonden. Daarin legde Cornu volgens Lahaye-Battheu de vinger op de wonde: “Als we niets doen, als we de NMBS niet hervormen, als de schulden verder opstapelen, dan dreigt het bedrijf op de fles te gaan. Dan evolueren we naar Sabena bis.” 

 

Diezelfde dag gaf het liberale Kamerlid hem gelijk tijdens een vraag tijdens de plenaire zitting. Ze riep de voogdijminister toen op de NMBS-topman de slagkracht te geven om de schuldenberg af te bouwen, de NMBS commercieel aan te sturen en een modern personeelsbeleid te voeren. “Vandaag vroeg Cornu de vrijheid om de noodzakelijke hervormingen door te voeren. Open Vld steunt hem hierin. Hopelijk is iedereen bereid om de NMBS verder op het juiste spoor te zetten.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder