Sla navigatie over

Lahaye-Battheu verstevigt Belgische voortrekkersrol op vlak van seksuele vrouwenrechten

Seksuele gezondheid en rechten zijn hier bij ons vanzelfsprekend. Vrouwen zijn vrij te beslissen over hun eigen lichaam, met wie ze seks hebben, of ze kinderen willen krijgen enzovoort. Maar in vele ontwikkelingslanden is dit allesbehalve vanzelfsprekend. “Zo hebben 225 miljoen vrouwen geen toegang tot anticonceptie. Wereldwijd wordt één op de drie vrouwen tijdens haar leven het slachtoffer van seksueel geweld. Er vinden jaarlijks 20 miljoen onveilige abortussen plaats, en jaarlijks lopen 3 miljoen meisjes het risico op genitale verminking. Dagelijks worden 39.000 meisjes uitgehuwelijkt. Dat zijn gruwelijke statistieken”, meent Open Vld Kamerlid Lahaye-Battheu.

Voortrekkersrol

Vrouwenrechten en meer in het bijzonder de seksuele en reproductieve gezondheid en rechten zijn vandaag al een belangrijke prioriteit van de Belgische ontwikkelingssamenwerking. Lahaye-Battheu: “Ons land is een geloofwaardige voortrekker dankzij onze anti-discriminatiewetgeving, progressieve regels voor holebi’s en transgenders enzovoort. En minister De Croo zet ons land dezer dagen op de wereldkaart als voorvechter van vrouwenrechten. Zijn donorconferentie #SheDecides bracht maar liefst 181 miljoen euro op voor veilige zwangerschapsonderbrekingen. Geld dat broodnodig is nu Amerikaans president Trump de kraan voor dergelijke projecten in ontwikkelingslanden dichtdraaide.”

Vrouw als hoeksteen van ontwikkelingssamenwerking

Lahaye-Battheu benadrukt het belang van vrouwenrechten voor de ontwikkeling van landen: “Landen waar vrouwen vrij zijn, waar ze baas zijn over eigen buik en leven, waar ze kunnen gaan werken… maken enorme sprongen voorwaarts. Investeringen in preventie van seksueel geweld, soa’s, hiv, ongewenste zwangerschappen, sekseducatie… leiden tot minder gezondheidskosten en kleinere gezinnen. Die gezinnen beschikken dan weer over een groter inkomen en vaak zelfs twee verdienende ouders, waardoor ze een betere toekomst kunnen geven aan hun kinderen.”

Parlementaire resolutie

Daarom werkte het liberale Kamerlid een resolutie uit, die vandaag unaniem werd goedgekeurd in de commissie Buitenlandse Zaken. Daarin roepen de parlementsleden op om de 2030 Agenda van de Verenigde Naties en meer in het bijzonder de bepalingen over seksuele rechten integraal te implementeren. “Deze 2030 Agenda is de opvolger van de gekende Millenniumdoelstellingen en heeft tot doel om onder meer de moedersterfte, genitale verminking, gedwongen huwelijken en aidsbesmettingen drastisch terug te drijven. We moeten deze doelstellingen nastreven in de partnerlanden van onze eigen ontwikkelingssamenwerking, maar ook toezien dat andere landen deze afspraken nakomen. Dat kan door druk uit te oefenen in organen zoals de VN Mensenrechtenraad of Vrouwenraad.”

De Kamerleden vragen eveneens om te investeren in de kennis en know how van onze mensen actief in de ontwikkelingssamenwerking. “Ook willen we dat een aanzienlijk deel van de Belgische ontwikkelingsmiddelen worden gereserveerd voor ngo’s in de partnerlanden die zich reeds inspannen voor vrouwenrechten.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder