Sla navigatie over

Lahaye-Battheu: “Vingerafdrukken van elke Belg bewaren is ongehoord”

In de marge van een bezoek van de regering aan Marokko lanceerde Binnenlandminister Jambon het idee om naar Marokkaans voorbeeld een databank aan te leggen met de vingerafdrukken van alle Belgen. De privacycommissie schoot dit voorstel meteen af wegens onwettig en buitenproportioneel.

Sabien Lahaye-Battheu: “Ook Open Vld reageerde meteen. Niet hysterisch, wel principieel. Deze maatregel staat vooreerst helemaal niet in verhouding tot het doel, namelijk criminelen en terroristen vatten. Zijn we dan plots allemaal verdachten? Bovendien houden we vandaag al vingerafdrukken bij van mensen die een gevaar betekenen.” Het liberale Kamerlid wees er op dat geen enkel Europees land deze gegevens van alle burgers bijhoudt, en dat het dus ook geen enkel nut heeft als België dit wel zou doen. Dit systeem is overigens ook bijzonder duur. “Last but not least is dit onwetting volgens het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. En dan spreek ik nog niet over de grove privacyschending die dit voorstel inhoudt.”

Lahaye-Battheu stelde voor om werk te maken van een efficiënter beheer van de huidige bestaande databanken en informatie die we al bijhouden, vooraleer we in het wilde weg data van onschuldige burgers verzamelen. Ze wees er eveneens op dat de vingerafdrukken die op Belgische internationale paspoorten staan énkel en alleen op dat document worden bewaard, en niet in een centrale databank. “De vergelijking met dit voorstel van Jambon gaat dus niet op.” Ze vroeg de premier wat het huidige standpunt van de regering is, gezien het eerder al van de regeringstafel werd geveegd.

Premier Michel drukte op het feit dat hij wil waken over de balans tussen veiligheid enerzijds en onze fundamentele vrijheden anderzijds. Sindskort houdt ons land de vingerafdrukken van verdachten op de OCAD-lijst al nauwkeurig bij, ook nieuwkomers moeten hun vingerafdrukken registreren wanneer ze Europa binnenkomen.

Lahaye-Battheu: “We moeten het hoofd koel houden en dat delicate evenwicht inderdaad streng bewaken. Een minister die zegt dat wie niets verkeerd doet ook niets moet vrezen, bezorgt me koude rillingen. Waar brengt ons dat? Schaffen we binnenkort ook het huiszoekingsbevel af? Burgers die niets verkeerd doen moeten vooral niet dulden dat de overheid hen als criminelen behandelt en hun vrijheden uitholt. Mijn partij neemt liever geen voorbeeld aan het privacy-, mensenrechten- en veiligheidsbeleid van een autocratische monarchie.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder