Sla navigatie over

Landbouwers kunnen verliezen door slecht weer doorrekenen op winsten uit verleden

Voortaan kunnen boeren verliezen door slecht weer doorrekenen op winsten uit het verleden en een terugbetaling van reeds betaalde belastingen vragen.  De Kamer heeft daarvoor vandaag het licht op groen gezet. We beschermen boeren zo tegen zwaar inkomensverlies en geven hen meer ademruimte om opnieuw te investeren,” zegt vicepremier en minister van Financiën Alexander De Croo.

De nieuwe carry-backregeling treedt vanaf het aanslagjaar 2019 in werking en zal rekening houden met ongunstige weersomstandigheden die hebben plaatsgevonden vanaf 1 januari 2018. Tot nu konden boeren enkel verliezen verrekenen met mogelijke toekomstige winst, wat tot heel wat onzekerheid leidde.

Voortaan zullen boeren hun fiscale verliezen ook kunnen doorrekenen op de drie voorgaande boekjaren en zo een deel van hun reeds betaalde belastingen kunnen terugvorderen. De nieuwe regeling voorziet zowel een regeling voor ondernemingen via de vennootschapsbelasting als voor zelfstandigen via de personenbelasting.

Extra ademruimte
Alexander De Croo: “Extreme droogte of een zware storm heeft voor land- en tuinbouwers zware gevolgen: ze verliezen de opbrengsten van een jaar hard werken en leiden zo ernstig inkomensverlies. Met deze nieuwe carry-backregeling maken we de inkomensschokken voor boeren minder groot wanneer slechte weersomstandigheden hun oogst vernielen.“

“Dat betekent extra ademruimte voor land- en tuinbouwers die de laatste jaren steeds vaker te maken krijgen met extreme klimatologische omstandigheden.”

De ‘carry back’ is een belangrijk nieuw instrument voor onze landbouwers. De droogte van afgelopen zomer heeft opnieuw aangetoond dat zij regelmatig geconfronteerd worden met klimatologische omstandigheden die desastreus zijn voor hun activiteiten,” aldus nog Denis Ducarme, minister van Landbouw.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder