Sla navigatie over

Langdurig zieken nét beter beschermd tegen ontslag

In het re-integratietraject is voorzien dat een geneesheer oordeelt of en hoe een langdurig zieke werknemer weer aan het werk kan. Wanneer de arbeidsgeneesheer attesteert dat de werknemer nooit meer geschikt zal zijn om arbeidsongeschikt is, betekent dit dat hij fysiek nooit meer in staat zal zijn om zijn job uit te oefenen. Daarom zal er in eerste instantie moeten bekeken worden of de betrokken werknemer nog ander werk kan uitoefenen in de onderneming. Met andere woorden, de werkgever zal sowieso eerst moeten onderzoeken of de werknemer toch nog aangepaste arbeid kan verrichten, tenzij die aanpassingen een onevenredige belasting zouden vormen voor de werkgever. Slechts in dat laatste geval kan de werkgever de arbeidsovereenkomst beëindigen wegens medische overmacht. Tot nu was dit anders. De werkgever moest tot hiertoe helemaal niets doen alvorens hij een definitief ongeschikte werknemer aan de deur kon zetten.

 

De christelijke vakbond ACV verklaarde over dit traject in de media dat de ontslagmogelijkheden voor langdurige zieken net uitgebreid worden. Dat klopt dus hoegenaamd niet. Het statement van het ACV is bovendien weinig correct, wetende dat de sociale partners hun goedkeuring gegeven hebben aan de hervorming die nakend is!

 

Het klopt dus geenszins dat de werkgever meer mogelijkheden krijgt om zieke werknemers te ontslaan. Bovendien ligt het oordeel over de arbeidsongeschiktheid bij een arts, nooit bij de werkgever.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder