Sla navigatie over

Lastenverlaging voor de bouwsector in strijd tegen sociale dumping

Na jaren van jobverlies gaat het opnieuw goed met de bouwsector en komen er opnieuw jobs bij in de sector. Op dit herstel wordt nu een turbo geplaatst. Hiermee krijgen Belgische bouwbedrijven extra zuurstof en meer armslag om Belgische jobs te creëren. Tegelijk helpt de lastenverlaging om malafide constructies terug te dringen die buitenlandse arbeidskrachten tegen dumpinglonen inzetten.
 
Philippe De Backer: “Lagere lasten op arbeid, een flexibele arbeidsmarkt met eenvoudige regels en een hogere pakkans zijn de drie speerpunten in mijn anti-fraudebeleid. Met deze lastenverlaging, bovenop de tax-shift die al extra inzette op de lage en middenlonen in de bouw, plaatsen we een turbo op de Belgische jobcreatie. Vorig jaar kwamen er al 1.800 Belgische jobs bij in de bouw. Voor dit jaar steeg dat aantal al tot 2.800 jobs extra Belgische jobs. Bovendien daalde het ook aantal buitenlanders aan het werk in de bouw. Een extra lastenverlaging betekent een  extra stimulans voor de Belgische bedrijven en de creatie van Belgische jobs in de bouw. Zo kunnen de Belgische bedrijven eerlijk en gezond concurreren. We hebben, samen met de werkgevers en vakbonden, al heel wat inspanningen geleverd om de sociale fraude en sociale dumping een halt toe te roepen. Met deze lastenverlaging pakt de regering sociale fraude bij de bron aan met succes!”

 

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder