Sla navigatie over

Laten we het brugpensioen op 56 jaar bij het grof vuil zetten, en niet de mensen

Dat is een bijzondere spijtige zaak. Want we leven momenteel in economische hoogconjunctuur. Er waren nooit zo veel vacatures als nu. Deze geraken moeilijk ingevuld. Ook in de retailsector. We mogen deze mensen dus niet afschrijven voor de arbeidsmarkt en thuis zetten met een uitkering. Zij kunnen en willen vaak nog werken. We moeten hen intensief begeleiden en eventueel zelfs herscholen zodat ze nog actief kunnen blijven. Dat is niet alleen van belang voor henzelf, maar ook voor onze sociale zekerheid. 56 jaar, dat is gewoon té vroeg om te stoppen met werken. De werkzaamheidsgraad van 55-plussers is in ons land tussen 2008 en 2017 wel gestegen van 34,5% naar 48,2%. Maar dat blijft heel laag. We bengelen achteraan het Europees peloton. In Nederland zijn 65,7% van de 55-plussers aan de slag, in Zweden zelfs 76,4%. Ik zie geen reden waarom wij Belgen daar niet toe in staat zouden zijn.

Uiteraard vinden vakbonden en werkgevers mekaar razendsnel om mensen met ‘brugpensioen’ te sturen. De factuur wordt immers grotendeels gedragen door de samenleving. Maar natuurlijk ligt hier ook een grote verantwoordelijkheid bij de politiek. Want de wet staat in bepaalde gevallen nog altijd toe om mensen op 56 jaar met ‘brugpensioen’ te sturen. En dat is onaanvaardbaar. Gebeurde er dan helemaal niets? Het brugpensioen dateert uit 1974 maar werd al meermaals verstrengd. Dat gebeurde onder Verhofstadt, onder Di Rupo die het omvormde tot het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag SWT en ook opnieuw onder Michel. De sociale bijdragen die werkgevers moeten betalen op de bedrijfstoeslag werden deze legislatuur stevig verhoogd en de voorwaarden qua leeftijd en loopbaan werden nogmaals verstrengd. Deze hervormingen hebben hun effect niet gemist: het aantal ‘bruggepensioneerden’ daalde tussen 2010 en 2017 met 34,6% tot 76.904 personen.

Het regeerakkoord voorzag in een leeftijdsvoorwaarde van 60 jaar voor werknemers die hun job verliezen in bedrijven in herstructuring of moeilijkheden. Maar dat werd na sociaal overleg afgezwakt. Vandaar dat Carrefour het vandaag nog altijd kan toepassen vanaf 56 jaar. Maar zoals gezegd zijn de economische omstandigheden vandaag veel rooskleuriger dan 3 jaar geleden. Daarom diende ik twee weken geleden nog een wetsvoorstel in om de leeftijdsvoorwaarde voor SWT in geval van herstructureringen of moeilijkheden op te trekken van 56 jaar naar 60 jaar. Hiermee geven we uitvoering aan het regeerakkoord. Niet meer, niet minder.

Ik reken er dan ook op dat de coalitiepartners hun schouders zullen zetten onder dit activerend voorstel. Deze legislatuur nog. Na 2019 zullen wij zeker de volledige afschaffing van het SWT op tafel leggen. In tussentijd kunnen de Vlaamse en federale regering beter het sociaal akkoord bij Carrefour verwerpen. Het bedrijf en de vakbonden moeten terug naar de tekentafel en meer ambitie tonen. Brugpensioen op 56 hoeven we echt niet te slikken.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder