Sla navigatie over

“Leerkracht als zwaar beroep zal aantrekkelijkheid van de job niet verhogen”

Federaal Minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine werkt momenteel aan een lijst met zware beroepen. Uitvoerders van zo een erkend ‘zwaar beroep’ zouden in aanmerking komen voor vervroegd pensioen. In een interview met Het Nieuwsblad stelde Vlaams Minister van Onderwijs Hilde Crevits afgelopen weekend voor om de leerkracht eveneens in deze lijst te laten opnemen. Tijdens het vragenuurtje in het Vlaams Parlement vroeg Vlaams Volksvertegenwoordiger Ann Brusseel om meer uitleg aan minister Crevits. “Om het beroep van leerkracht aantrekkelijker te maken kijken we vooral naar het langverwachte loopbaanpact. De erkenning als zwaar beroep zal weinig veranderen.”

In het Vlaams Parlement wordt al enige tijd het debat gevoerd over de toekomstige invulling van het lerarenberoep. In de nabije toekomst worden immers grote tekorten aan leerkrachten verwacht, en het is ook daarom van belang dat het beroep aan nieuwe aantrekkelijkheid en waardering wint. "Ik denk niet dat een vermelding van de leerkracht op de lijst van zware activiteiten de aantrekkelijkheid van het beroep zal verhogen," stelt Brusseel.

Maatwerk

Het Vlaams Parlementslid vraagt zich ook af welke criteria gehanteerd zullen worden om tot een definitie te komen. "We kunnen ons niet baseren op algemeenheden om de werklast van de leerkracht te meten, die verder reikt dan enkel het voorbereiden en geven van lessen. Maatwerk is enorm belangrijk. Een kleuteronderwijzer kent bijvoorbeeld een zwaardere werklast dan andere lesgevers. Ik weet niet of de leerkrachten veel baat zouden hebben bij een erkenning, zoals de minister het voorstelt. Het zal er hun werk niet minder complex op maken, de enige troost is dat ze wat vroeger kunnen stoppen."

Loopbaanpact

Brusseel vestigt haar hoop eerder op het nieuwe, al lang aangekondigde loopbaanpact, met maatregelen die de leraar beter moeten ondersteunen. Ze hoopt dat de minister in de aanloop naar dat lerarenloopbaanpact de platgetreden paden zal verlaten en met een nieuwe visie op het beroep zal komen. "Zo kunnen bepaalde taken die vandaag door alle individuele leerkrachten moeten verricht worden, beter over het schoolteam verdeeld worden, zodat de werklast per leerkracht vermindert. Ik denk verder ook aan het creëren van promotiekansen, meer mogelijkheden tot levenslang leren en specialisatie."

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder