Sla navigatie over

Leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs

'Leerlingen in het buitengewoon onderwijs hebben recht op kwaliteitsvol leerlingenvervoer. We vragen aan alle betrokken ministers om een structurele oplossing uit te werken voor de schrijnende toestanden.'

De problematische situatie van het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs is geen nieuw gegeven. De ritduur voor heel wat leerlingen is en blijft te lang. Een aantal budgetverhogingen brengt beperkt soelaas, maar door de ongelijke spreiding van de verschillende types, opleidingsvormen en scholen buitengewoon onderwijs in Vlaanderen, het steeds drukker wordende verkeer en de aangepaste mobiliteitsplannen, stijgen de ritduren jaar na jaar. 'Het draagvlak om iets te wijzigen aan dit complexe probleem is groot. Via deze resolutie willen de meerderheidspartijen dan ook een duidelijk signaal geven aan de Vlaamse Regering en de samenleving dat er zo snel mogelijk een structurele oplossing uitgewerkt moet worden', zeggen Vlaams volksvertegenwoordigers Marino Keulen (Open Vld), Kathleen Krekels (N-VA), Martine Fournier (CD&V), Koen Daniëls (N-VA), Loes Vandromme (CD&V) en Bert Maertens
(N-VA).

Momenteel lopen er drie pilootprojecten in Leuven, Roeselare en Antwerpen. Na een tussentijdse evaluatie in 2019 zouden deze in juni 2022 finaal geëvalueerd worden. Ondertussen heeft de Vlaamse Regering beslist om sneller te schakelen en nu te kijken wat kan. Uit de proefprojecten kunnen immers heel wat zaken geleerd worden die op korte termijn verlichting kunnen bieden.

Het voorstel van resolutie van de meerderheidspartijen inzake een kwaliteitsvol leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs heeft tot doel om de vijf bevoegde ministers die zich hebben geëngageerd om deze problematiek aan te pakken, aan te zetten tot intense samenwerking. De proefprojecten tonen namelijk aan dat het een complex probleem is waarvan de oplossing zich situeert in verschillende beleidsdomeinen (onderwijs en mobiliteit, maar ook welzijn, lokale besturen en jeugd).

'Hét sleutelwoord om dit probleem aan te pakken is maatwerk. Het leerlingenvervoer zoals het vandaag bestaat biedt één manier van werken voor alle duizenden leerlingen in het buitengewoon onderwijs. Dat werkt niet meer in 2021. De focus moet liggen op de noden en mogelijkheden van elke individuele leerling. Om daartoe te komen moeten we de verkokering tussen de verschillende entiteiten en beleidsdomeinen tegengaan. Beleidsoverschrijdende samenwerking is dan ook de enige mogelijkheid om tot een oplossing te komen', zegt Marino Keulen, Vlaams Parlementslid voor Open Vld. 'Daarnaast hebben de coronacrisis en de vaccinatiecentra duidelijk aangetoond dat onze lokale besturen de kampioenen van de probleemoplossers zijn. Zij moeten mee aan tafel zitten wanneer we het hebben over inclusieve kinderopvang en leerlingenvervoer.'

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder