Sla navigatie over

Leerplicht daalt van 6 naar 5 jaar na goedkeuring wetsvoorstel Open Vld

De Kamercommissie Bedrijfsleven heeft een wetsvoorstel van Open Vld goedgekeurd dat de leerplicht invoert vanaf 5 jaar, zijnde het laatste jaar van het kleuteronderwijs. Nu gaat de leerplicht pas in vanaf 6 jaar, of het eerste jaar van het lager onderwijs. “Een vroege onderwijsparticipatie is cruciaal voor ieders kansen in het latere leven.”

Open Vld Kamerleden Patrick Dewael, Frank Wilrycx, Patricia Ceysens en Vincent Van Quickenborne dienden in 2015 samen met collega’s van de liberale MR een wetsvoorstel in om de startleeftijd voor de leerplicht te verlagen van 6 naar 5 jaar. Hoewel onderwijs een gemeenschapsbevoegdheid is, stelt het federale niveau deze leeftijd vast en daarom sloegen de liberale partijen de handen in mekaar.

In Vlaanderen gaat gemiddeld 98,7% van de 5-jarigen naar de kleuterklas. De meerderheid van de ouders schrijft hun kinderen al in op de leeftijd van 2,5 jaar. Uit onderzoek van het HIVA onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving (KU Leuven) blijkt dat vooral kinderen van allochtone afkomst, van laaggeschoolde ouders en van eenoudergezinnen minder vaak naar de eerste kleuterklas gaan dan hun leeftijdsgenootjes met een andere socio-economische achtergrond. Er zijn ook regionale verschillen binnen Vlaanderen.

Gelijke kansen

“Doordat vooral kansarme kinderen pas op latere leeftijd naar school gaan, starten ze meteen met een handicap”, aldus Frank Wilyrcx en Patrick Dewael. “Studies wijzen er op dat deze kinderen dan ook veel vaker met een leerachterstand kampen. Dat achtervolgt hen de rest van hun schoolcarrière en veroorzaakt een toenemende uitstroom van schoolverlaters zonder secundair diploma.”

Een vervroeging van de leerplicht met een jaar is één van de maatregelen die aan die problematiek kunnen verhelpen, volgens de liberalen. “Hoe vroeger kwetsbare kinderen kunnen kennismaken met de school, hoe beter hun toekomstkansen zijn. Degelijk onderwijs zorgt niet alleen voor betere, maar ook gelijkere kansen. Door de leerplicht te vervroegen, kunnen leerkrachten leerachterstand op jongere leeftijd opsporen en aanpakken. We verhogen de kansen op een diploma op latere leeftijd”, lichten Vincent Van Quickenborne en Patricia Ceysens toe.

Levensbeschouwelijke lessen

Scholen zijn vanaf het lager onderwijs grondwettelijk verplicht om te voorzien in religieuze of morele vakken. In de kleuterklas is dit nog niet het geval. Moesten ouders er vandaag op staan dat hun leerplichtig kind van 6 jaar in de kleuterklas al levensbeschouwelijke lessen krijgt, kan dat kind aansluiten bij een basisschool naar keuze voor die les. “Om te vermijden dat door de leerplichtverlaging in alle kleuterklassen morele of religieuze opvoedingslessen moeten worden voorzien, kan deze flexibele regeling best worden toegepast vanaf 5 jaar”, menen de liberalen. “Maar het is aan de Vlaamse regering om dit praktisch te regelen.”

De Kamercommissie Bedrijfsleven keurde vandaag dit wetsvoorstel goed. De leerplichtverlaging treedt in werking op 1 september 2020

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder