Sla navigatie over

Lessen trekken uit megafiles op E313 in mei

De Clercq kaartte aan dat veel buitenlandse chauffeurs zich vastreden omdat ze niet over de juiste informatie beschikten. Het liberale parlementslid riep op tot een grondige evaluatie, betere communicatie en het zoveel mogelijk openhouden van twee rijstroken bij wegwerkzaamheden.

Minister Weyts haalde tal van inspanningen aan die naar aanleiding van de wegwerkzaamheden werden gedaan inzake communicatie, waarvan hij echter ook toegaf dat ze niet hebben gewerkt zoals werd verwacht en zeker niet voor buitenlandse chauffeurs. Volgens hem is het echter een feit dat buitenlandse chauffeurs erg zelden afwijken van de route die hun gps aangeeft. Als die gps niet werkt met up-to-date informatie is dat problematisch. Hij onderzoekt dan ook hoe hij met gps-aanbieders kan werken aan een betere informatiedoorstroming. Daarnaast meldde hij ook de aankondigingen op de snelwegen te willen bekijken.

De Clercq: “Het is een goede zaak dat de minister de vinger op de wonde legt. Informatiedoorstroming naar weggebruikers is cruciaal. Het is positief dat hij daar initiatief neemt. Daarnaast moet in kaart worden gebracht hoe de verkeersinformatie verbeterd kan worden. Zo zouden er meer digitale portieken kunnen worden gebruikt verder weg van de werken, ook in het buitenland. Daarnaast moet er zo vaak als mogelijk twee rijstroken worden opengehouden. Dat kan ertoe bijdragen dat dergelijke situaties in de toekomst zoveel mogelijk worden vermeden.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder