Sla navigatie over

Liberale Academie start zaterdag! (17/10)

In de masterclass wordt in eerste instantie een diepgaand overzicht geboden van de belangrijkste liberale denkers, zoals John Locke, Adam Smith en John Stuart Mill. Daarna komen ook andere cruciale figuren aan bod, en worden fundamentele en actuele thema’s ontleed in relatie tot het liberalisme: economie; recht; vergrijzing; onderwijs; milieu en energie; migratie en inburgering; staatsstructuur.

Topsprekers uit academische en politieke wereld
Dit uitdagende programma wordt gedoceerd door een knappe lijst gastsprekers uit de academische en politieke wereld met diverse ideologische achtergronden: ondermeer Paul De Grauwe, Gwendolyn Rutten, Walter van Steenbrugge, Johan Albrecht, Patrick Loobuyck, Alexander De Croo, Boudewijn Bouckaert, Tinneke Beeckman en vele anderen. De inhoudelijke begeleiding gebeurt door Dirk Verhofstadt (UGent), Lode Vereeck (UHasselt) en Patrick Stouthuysen (VUB). Alle informatie over het volledige programma en de lijst met sprekers kan u raadplegen op www.liberaleacademie.be

Kandideren tot 10 oktober
Vanaf vandaag kan elke persoon met een open geest, een geëngageerde interesse in het liberalisme en zes vrije zaterdagen per jaar meedingen naar een van de 25 zitjes in de eerste reeks masterclasses. Kandideren kan door het insturen van cv en motivatiebrief naar [email protected], tot en met zondag 10 oktober middernacht. De eerste lesdag vindt plaats op zaterdag 17 oktober 2015.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder