Sla navigatie over

Liberalen doen vandaag gemeenschapsjob n.a.v. 1 mei

Iedereen aan de slag

Om duidelijk te maken dat dit een sociaal voorstel is en dat gemeenschapsdienst kwalitatieve taken kan inhouden, gaan een aantal liberale kopstukken vandaag zelf aan de de slag in een mogelijke gemeenschapsjob.

Patrick Dewael en Marino Keulen waren woensdagochtend om 8u aan de gemeentelijke basisschool te Vreren voor hun gemeenschapgsjobs. Zij hielpen er schoolkinderen de straat oversteken.


Rik Daems zal woensdag om 13u15 helpen bij de maaltijd- en koffiebedeling in het OCMW-Woonzorgcentrum Ter Stelten, Gasthuisstraat 19, 1785 Merchtem.
 
Alexander De Croo en Mathias De Clercq zijn op stap met mantelzorgactie in Aalter.

Gemeenschapsdienst – casus Mechelen

Lokale besturen zijn het best geplaatst om een regierol op te nemen in het concreet uitbouwen van deze gemeenschapsdienst. Burgmeester Bart Somers dacht uit hoe hij dergelijke dienst zou uitbouwen in Mechelen.  Het lokaal bestuur staat dichtst bij de mensen en kent het best de concrete maatschappelijke noden. De VDAB blijft tegelijk verantwoordelijk voor de bijscholing en opleidingen van werkzoekenden, evenals hun activering en toeleiding naar een nieuwe arbeidsbetrekking. "Met een centrale, coördinerende cel en drie extra werkkrachten kan ik in Mechelen om te beginnen alle -40-jarigen begeleiden," verduidelijkt Somers.

Somers berekende ook wat die gemeenschapsjobs zouden kunnen betekenen voor Mechelen en heel Vlaanderen. Zodra alle langdurige werklozen in Mechelen geactiveerd zijn, rekent Somers op een surplus van 7.720.000 euro. Geëxtrapoleerd naar Vlaanderen, dat iets minder dan 60.000 langdurig werklozen heeft, geeft dat 471.480.000 euro. "En dan reppen we nog geen woord over de grote maatschappelijke en menselijke meerwaarde voor de werkzoekende zelf en de samenleving," besluit Somers.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder