Sla navigatie over

Liberalen pleiten voor investeringen en interconnectie om kernuitstap mogelijk te maken

“Om die kernuitstap mogelijk te maken moeten we wel volop investeren in alternatieve energiebronnen, werken aan een competitief kader voor gascentrales en inzetten op betere interconnecties met het buitenland. Zoniet, komt de bevoorradingszekerheid in het gedrang, en ook die is een belangrijk engagement in het regeerakkoord. Deze regering moet samen met de regio’s dus werk maken van deze drie werven, opdat er een gezond investeringsklimaat en een duurzame energiemix tot stand kan komen. Dan is de kernuitstap perfect haalbaar. Het is onze ambitie om daar vanuit de beide parlementen en in beide regeringen onze schouders onder te zetten.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder