Sla navigatie over

Liekens: “Meer aandacht voor neveneffecten coronapandemie in conflictgebieden”

Kamerlid Goedele Liekens roept op om meer aandacht te hebben voor de neveneffecten van de coronapandemie. Seksueel geweld en ontwikkeling van vrouwen in conflictgebieden vereisen meer aandacht. Maar ook de distributie van een toekomstig vaccin baart Liekens zorgen. “We focussen in het Westen vaak enkel op de primaire gevolgen van deze pandemie.”, stelt Liekens.

Tijdens de commissie Buitenlandse Betrekkingen vond een hoorzitting plaats met het Internationale Rode Kruis (ICRC) & Rode Kruis België. Daarin uitte Goedele Liekens haar bezorgdheden omtrent de verborgen neveneffecten van de coronapandemie in conflictgebieden, die vaak groter blijken dan de pandemie zelf. Liekens: “De dalende cijfers van seksueel geweld stroken niet met de realiteit van een crisissituatie, het is een louter gevolg van moeizame monitoring. De pandemie zorgt dat we een aantal stappen achteruitgaan in de strijd tegen seksueel geweld.”

Liekens uitte ook haar bezorgdheid omtrent de distributie van een toekomstig vaccin in die gebieden. Niet enkel financiële middelen vormen een hindernis, ook gewapende milities ter plaatse zullen zorgen voor een vertraagde verdeling van vaccins. Liekens hoopt dat het ICRC ook in deze een rol kan spelen: “We zien vandaag al het getouwtrek van de grote mogendheden om als snelste zo veel mogelijk vaccins te bekomen. Hopelijk kan het ICRC haar gewicht in de schaal leggen bij de verdeling van vaccins in conflictgebieden.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder