Sla navigatie over

‘Lieven Boeve, stop met aan politiek te doen en ga aan de slag’

Dag Lieven,

U bent de topman van het katholieke onderwijs. Ik ben de voorzitter van de Vlaamse liberale partij.

Ik ben – net zoals vele honderdduizenden Vlamingen – een product van uw net. Van in de kleuterklas – bij de nonnekes – tot aan de unief.

Ik heb elke stap doorlopen. Meestal met plezier. Af en toe met wat gevloek. Want het is niet altijd duidelijk waarom je sommige dingen moet kennen of doen.

Dat besef komt later pas. Maar dan ben je blij dat je hebt doorgezet. Niet opgeven, jezelf overstijgen. Het zijn eigenschappen die minstens zo belangrijk zijn als de leerstof zelf. Het zijn vooral de leerkrachten die me zijn bijgebleven.

Hun passie en vakkennis maakte ook droge leerstof interessant. Ik ken ze nog allemaal, de leerkrachten die het verschil hebben gemaakt, vaak tegen de onderwijsstructuren in.

Alleen met onze hersenen als grondstof kan het kleine Vlaanderen boven zichzelf uitstijgen. Het Vlaamse onderwijs is wereldtop. Of moet ik zeggen: was wereldtop. Want de laatste jaren zijn de cijfers alarmerend. Vandaag bewijst de wetenschap in een goed onderbouwd rapport wat mensen op het terrein al jaren zeggen.

We gaan achteruit in plaats van vooruit. En dat is onaanvaardbaar. Dat mogen we niet laten gebeuren.

Dat is spelen met de toekomst van onze kinderen én onze economie. Ik hoop dan ook, meneer Boeve, dat in de Guimardstraat vandaag alle alarmbellen luiden.

Want vooral uw katholieke net is in vrije val. Stop dus met aan politiek te doen en ga aan de slag. Met achterhoedegevechten komen we geen stap verder.

De drempel tot ons onderwijs moet laag blijven. Het is niet de portemonnee van de ouders die de kans van een kind bepaalt. Maar de lat moet opnieuw omhoog. In àlle netten. Voor een lage onderwijsdrempel en een hoge lat, steek ik de hand uit.

En ook al is er niet één wondermaatregel, ik stel u alvast drie oplossingen voor. Oplossingen die wetenschappelijk onderbouwd zijn en waar ons onderwijs nood aan heeft.

1) Laat leerkrachten opnieuw hun job doen. Laat ze lesgeven in plaats van met paperassen of zorg bezig te zijn. Volgens de cijfers hebben we één personeelslid per zeven leerlingen, maar in de realiteit is daar vaak niks van te zien. Klassen met 30 leerlingen zijn in de basisschool geen uitzondering. Leg de focus dus waar die moet liggen en besteed de middelen beter dan vandaag. Minder structuren, meer lesuren. Dat moet het motto zijn.

2) Durf de lat hoog leggen. Prestatie is geen vies woord. Het helpt om mensen sterker te maken. Maak de globale anonieme resultaten van de interdiocesane proeven openbaar, zodat er op tijd kan worden ingegrepen. En stap mee in een centraal eindexamen, over alle netten heen. Zo weet iedereen wat er van hem of haar verwacht wordt.

3) Stap af van invulboeken en smartboards in de basisschool. Investeer in lezen, schrijven en rekenen in de basisschool, of beter nog : vanaf de kleuterklas. Vanaf 3 jaar regelmatig naar school gaan maakt een wereld van verschil. Vroeg begonnen, half gewonnen. Zo maken we ook remediërende structuurhervormingen in het secundair overbodig.

Meneer Boeve,

Vlamingen willen opnieuw fier zijn op hun onderwijs. Dat kan, als we samenwerken.

De drempel laag en de lat hoog. Laten we het gewoon doen, voor het te laat is.

 

Deze brief verscheen op maandag 1 april 2019 op www.knack.be

 

 

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder