Sla navigatie over

Lijnen: “België ratificeert internationale conventie tegen partnergeweld”

De Raad van Europa, de intergouvernementele organisatie voor mensenrechten en democratie, sloot in 2011 de Conventie van Istanbul af. Van de 40 ondertekenende landen, hebben er tot op vandaag 19 de conventie geratificeerd. Na de stemming in de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers zijn dat er 20.
 
Kamerlid Nele Lijnen: “Dit is een belangrijk signaal van ons land. Ook bij ons is partnergeweld en geweld tegen vrouwen een groot probleem. Er zijn dagelijks zo’n 100 meldingen, over alle lagen van de bevolking heen. We hebben al belangrijke stappen ondernomen. Zo maakte ik het destijds in de Senaat mogelijk dat artsen hun beroepsgeheim mogen opheffen in geval van partnergeweld en de feiten mogen melden aan de politie. Ook bestaat er mede dankzij Open Vld sinds 2012 een wet die een tijdelijk huisverbod mogelijk maakt om het slachtoffer en eventuele kinderen te beschermen. Maar in de praktijk zien we dat deze sanctie slechts 47 keer is gebruikt in anderhalf jaar tijd. Er is dus nog werk aan de winkel.”
 
De Conventie van Istanbul heeft 5 doelstellingen: vrouwen beschermen tegen geweld, discriminatie van vrouwen tegengaan, een kader voor ondersteuning van slachtoffers uitbouwen, een integrale aanpak uitwerken met organisaties en tot slot de internationale samenwerking rond deze thematiek bevorderen.
 
“Belangrijk is dat de conventie verder gaat dan vage beloftes of voornemens. Landen worden verplicht concrete acties te ondernemen, zoals het opleiden van professionals, voeren van preventieve campagnes, rehabilitatieprogramma’s uitwerken voor daders, een hulplijn oprichten, voorzien in voldoende opvangtehuizen, deze vorm van geweld strafbaar maken…”
 
Lijnen benadrukt dat België op vele van deze actiepunten al goed scoort. “Maar er is blijvende aandacht nodig voor deze problematiek. Wij zullen er als Open Vld dan ook nauw op toezien dat ons land haar verplichtingen nakomt. Tegelijkertijd zullen we huiselijk geweld ook in de publieke opinie blijvend onder de aandacht brengen, zoals we onlangs nog deden met onze opvallende campagne op de Internationale dag tegen huiselijk geweld op 25 november.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder